Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkolenie pt. „Sublime Text i wyrażenie regularne – pierwsze kroki i możliwości zastosowania w badaniach językoznawczych”

30.01.2023 - 10:59 aktualizacja 30.01.2023 - 11:03
Redakcja: dianapasek
Tagi: badania, językoznawstwo, szkolenie

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa (KNDJ) Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na szkolenie pt. „Sublime Text i wyrażenie regularne – pierwsze kroki i możliwości zastosowania w badaniach językoznawczych”, które odbędzie się 26 stycznia (czwartek), o godzinie 19:30.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z programem Sublime Text oraz z wyrażeniem regularnym, które dostarcza użytkownikowi prawie nieograniczonych możliwości w zakresie przeszukiwania, zaznaczania, usuwania, kopiowania, podmieniania, filtrowania czy edycji nawet bardzo obszernych tekstów (korpusów) w różnych językach. Podczas gdy programy pakietu MS Office pozwalają nam jedynie wyszukać słowa, które znamy, np. ‘mama’ lub ‘tata’, Sublime Text pozwala nam w kilka sekund, za sprawą wyrażenia regularnego, wyszukać to, czego jeszcze nie znamy – np. pierwsze wyrazy kolejnych zdań, wyrazy czteroliterowe, wyrazy rozpoczynające się od litery ‘f’ lub wyrazy następujące po dwukropku, itp. – w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Oprócz instruktażu, prowadzący przeprowadzi serię ćwiczeń na różnym poziomie trudności i zaawansowania. Uczestnicy są proszeni o posiadanie konta Google.

Przewidywany czas trwania szkolenia to około 1,5 h.

Szkolenie poprowadzi mgr Paweł Golda, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego, członek Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, doktorant w dyscyplinie językoznawstwo na Sorbonne Paris Nord University we Francji oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Zachęcamy do zapoznania się z pracami naukowymi mgr. Pawła Goldy, które są dostępne pod adresem: https://linktr.ee/pawelgolda.

Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk3MmRmNDUtZGU0Yy00YjA5LWI1YWItOTM0MjFmNzcxOWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22693bfe2b-29d9-496c-afeb-8727e88a9337%22%7d

Link do wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/591134566183603?ref=newsfeed

return to top