Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

CITY – liberty, identity, innovation – konferencja dla doktorantów Transform4Europe w Katowicach

23.02.2023 - 16:10 aktualizacja 16.03.2023 - 11:42
Redakcja: Ryszard Knapek
W dniach 24-28 kwietnia w Katowicach odbywać się będzie kolejny Transform4Europe Week, czyli spotkanie studentów, doktorantów i pracowników uczelni sojuszu T4E. W tym roku ścieżką dla doktorantów będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa CITY – liberty, identity, innovation. Celem konferencji jest prezentacja własnych projektów badawczych doktorantów i bliższe poznanie się doktorantów z uczelni sojuszu.

Zachęcamy doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do aktywnego udziału w tej konferencji, a także do włączenia się w jej organizację.

Uczestnicy z naszej uczelni będą mogli na tych samych zasadach uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach towarzyszących.

Uczestnictwo jednocześnie w konferencji (wygłoszenie referatu) i wsparcie organizacyjne jest liczone równoważnie z zajęciami fakultatywnymi.

Ogłoszenie konferencyjne: T4EU_PhD Conference

Czas nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 17 marca do godz. 12:00.

Z każdej uczelni w konferencji wziąć udział może 7 uczestników – liczba przedstawicieli gospodarza może być niewiele większa. Dlatego w przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników.

Chętnych do włączenia się w organizację prosimy o kontakt z Samorządem Doktorantów.

img
return to top