Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Warsztaty z redaktorami czasopism – zaliczenie modułu

02.01.2024 - 13:12 aktualizacja 02.01.2024 - 13:31
Redakcja: Ryszard Knapek
Tagi: czasopisma naukowe, warsztaty

Zasady organizacji modułu Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu

Moduł Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu zgodnie z programem kształcenia obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w rok akademickim 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 obejmuje 30 godzin zajęć, w tym:

  1. 15 godzin realizowanych w ramach grup dyscyplinowych (zajęcia w semestrze letnim) – na tej zajęcia rejestracja odbywa się w przyjęty dla zajęć w Szkole Doktorskiej sposób
  2. 15 godzin zaliczonych w postaci trzech spotkań – warsztatów z redaktorami czasopism – procedura zaliczenia poniżej.

Dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2023/2024 moduł realizowany jest w zmniejszonym wymiarze 20 godzin, to jest 15 godzin zajęć grupowych (1) i zaliczenie jednego warsztatu (2).

Zaliczenie warsztatów z redaktorami czasopism

Doktoranci uczestniczą w spotkaniach z redaktorami czasopism, które są organizowane przez Szkołę Doktorską, a także innych, które mogą być uznane w ramach tego przedmiotu na podstawie decyzji koordynatora (doktorant powinien skontaktować się z koordynatorem przed uczestnictwem w takiej aktywności).

Poszczególne spotkania mają charakter warsztatowy lub wykładowy i mogą łączyć się z dodatkowym zadaniem poleconym przez prowadzącego. Po tym, kiedy doktorant odbędzie spotkania wymagane odpowiednio dla jego/jej programu kształcenia, zgłasza ten fakt do biura Szkoły Doktorskiej poprzez wypełnienie formularza:

https://formularze.us.edu.pl/form/index/4610

Zgłoszenia z formularza uzupełniane są w USOS raz w tygodniu (we wtorki), w okresach zajęć dla doktorantów. Jeżeli zgłoszenie wymaga weryfikacji koordynatora, może to przedłużyć czas zaliczenia.

return to top