Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komisje rekrutacyjne -Szkoła Doktorska 2023/2024

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołał komisje rekrutacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024. Postępowanie prowadzić będzie główna Komisja Rekrutacyjna, która decyduje o przebiegu rekrutacji i zatwierdza wyniki postępowania oraz rozpatruje wnioski o odwołania oraz trzy obszarowe komisje rekrutacyjne, których głównym zadaniem jest merytoryczna ocena kandydatów do Szkoły Doktorskiej, w tym przede wszystkim ocena składanych dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Zgodnie z § 4 ust. 11 uchwały rekrutacyjnej zarejestrowani kandydaci mogą zgłaszać zastrzeżenia do składu komisji, jeżeli udział danego członka komisji wzbudza uzasadnione zastrzeżenia co do jego bezstronności. Procedurę tę stosuje się szczególnie wtedy, kiedy członek komisji:

1) jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji zatrudnienia;
2) jest albo był małżonkiem kandydata bądź jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia, bądź pozostaje albo pozostawał z kandydatem we wspólnym pożyciu;
3) jest lub był osobą związaną z kandydatem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat na doktoranta lub kandydat na promotora byli obwinieni.

Zgłoszenia należy kierować do przewodniczącego odpowiedniej obszarowej komisji rekrutacyjnej, dodając do wiadomości sekretarza tej komisji.

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim (...) Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast alina.swiesciak@us.edu.pl

Prodziekan Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Michał Baczyński michal.baczynski@us.edu.pl

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej obszaru nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ krystyna.warchal@us.edu.pl

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ marek.ruman@us.edu.pl

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej obszaru nauk społecznych

prof. dr hab. Zygmunt Tobor zygmunt.tobor@us.edu.pl

Przedstawiciel doktorantów

mgr Michał Gębicki

Sekretarz

dr Ryszard Knapek, ryszard.knapek@us.edu.pl, tel. 32 359 2473

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

Przewodniczący komisji

dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ, krystyna.warchal@us.edu.pl

Egzaminatorzy

filozofia dr hab. Dariusz Będen, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
filozofia dr Maciej Stanek cały proces rekrutacyjny
filozofia dr Alicja Pietras cały proces rekrutacyjny
historia prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek cały proces rekrutacyjny
historia prof. dr hab. Agata Kluczek cały proces rekrutacyjny
historia dr hab. Jakub Morawiec prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
językoznawstwo dr hab. Tomasz Nowak, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
językoznawstwo dr hab. Małgorzata Płomińska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
językoznawstwo dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
literaturoznawstwo prof. dr hab. Adam Dziadek cały proces rekrutacyjny
literaturoznawstwo prof. dr hab. Tomasz Sapota cały proces rekrutacyjny
literaturoznawstwo prof. dr hab. Leszek Drong tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o kulturze i religii dr Aneta Głowacka tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o kulturze i religii dr hab. Ilona Copik, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o kulturze i religii dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki teologiczne ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki teologiczne dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki teologiczne ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk cały proces rekrutacyjny
sztuki filmowe i teatralne dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki filmowe i teatralne prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz cały proces rekrutacyjny
sztuki filmowe i teatralne prof. dr hab. Andrzej Fidyk tylko ocena projektu planu badawczego
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Joanna Wowrzeczka cały proces rekrutacyjny
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
sztuki muzyczne dr hab. Anna Kijanowska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki muzyczne dr hab. Małgorzata Kaniowska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki muzyczne prof. dr hab. Joanna Glenc tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o sztuce dr hab. Bogumiła Mika, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o sztuce dr Aneta Borowik, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o sztuce dr Oskar Jacek Rojewski tylko ocena projektu planu badawczego
doktorant mgr Patryk Trzcionka rozmowy kwalifikacyjne

Przedstawiciel Doktorantów

mgr Patryk Trzcionka

Sekretarz

mgr Diana Pasek, diana.pasek@us.edu.pl, 32 359 2472

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-t(...) Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

Przewodniczący komisji

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ, marek.ruman@us.edu.pl

Egzaminatorzy

nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Danuta Smołka-Danielowska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Sławomir Kędzior, prof UŚ cały proces rekrutacyjny
informatyka dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
informatyka dr hab. inż. Rafał Doroz, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
informatyka dr hab. inż. Mariusz Boryczka, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
inżynieria materiałowa dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria materiałowa dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria materiałowa dr hab. Józef Deniszczyk, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
matematyka dr hab. Andrzej Olbryś, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
matematyka dr hab. Andrzej Kucharski, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
matematyka dr Anna Rzepka tylko ocena projektu planu badawczego
nauki biologiczne dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki biologiczne dr hab. Jolanta Brożek, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki biologiczne prof. dr hab. Piotr Świątek tylko ocena projektu planu badawczego
nauki chemiczne prof. dr hab. Robert Musioł cały proces rekrutacyjny
nauki chemiczne prof. dr hab. Monika Musiał cały proces rekrutacyjny
nauki chemiczne prof. dr hab. Marzena Dzida tylko ocena projektu planu badawczego
nauki fizyczne dr hab. inż. Michał  Mierzwa, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki fizyczne prof. dr hab. Kamil Kamiński tylko ocena projektu planu badawczego
nauki fizyczne dr hab. inż. Artur Chrobak, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria biomedyczna dr hab. Armand Cholewka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria biomedyczna prof. dr hab. Zygmunt Wróbel cały proces rekrutacyjny
inżynieria biomedyczna prof. dr hab. Dorota Tarnawska tylko ocena projektu planu badawczego
doktorantka mgr Dominika Raś rozmowy kwalifikacyjne

Przedstawiciel doktorantów

mgr Dominika Raś

Sekretarz

mgr Katarzyna Gołaszewska, katarzyna.golaszewska@us.edu.pl, tel. 32 359 2471

Obszar nauk społecznych Obszar nauk społecznych

Przewodnicząca

prof. dr hab. Zygmunt Tobor, zygmunt.tobor@us.edu.pl

nauki prawne prof. dr hab. Zygmunt Tobor tylko ocena projektu planu badawczego
nauki prawne prof. dr hab. Piotr Pinior cały proces rekrutacyjny
nauki prawne dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr hab. Marek Mazur, prof UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr hab. Robert Rajczyk, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr Katarzyna Brzoza-Kolorz tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o polityce i administracji dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o polityce i administracji dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o polityce i administracji dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Sabina Pawlas, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
pedagogika dr Marcin Gierczyk, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
pedagogika prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur tylko ocena projektu planu badawczego
pedagogika dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
psychologia dr Łukasz Jach, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
psychologia dr Anita Pollak, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
psychologia dr Anna Kołodziej-Zaleska tylko ocena projektu planu badawczego
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dr hab. Anna Runge, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dr Valentin Mihaylov cały proces rekrutacyjny
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
doktorantka mgr Oksana Mytiai rozmowy kwalifikacyjne

Przedstawicielka doktorantów

mgr Oksana Mytiai

Sekretarz

mgr Agnieszka Filipowska, agnieszka.filipowska@us.edu.pl, tel. 32 359 2451

return to top