Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej – rozstrzygnięcie 26 października 2021 r.

Lp. Imię i nazwisko / Name and last name Dyscyplina naukowa / Scientific discipline Nazwa projektu / Name of the project Przyznane środki / allocated funds
1 Agata Hofelmajer-Roś nauki o kulturze i religii Zgromadzenie informacji w obszarze praktyk metodycznych i metodologicznych z zakresu edukacji filmowej skupionej wokół treści związanych z gramatyką języka filmowego prowadzonych przez 2 podmioty: dział edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i Filmotekę Szkolną działającą w ramach Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. 1 380,00 zł
2 Kamil Wrzeszcz nauki o kulturze i religii Artykuł do anglojęzycznego czasopisma 1 000,00 zł
3 Karolina Gembara sztuki filmowe i teatralne Zakup negatywów średniego formatu 2 350,00 zł
4 Daniel Stopa sztuki filmowe i teatralne Realizacja finałowej sceny do pełnometrażowego filmu dokumentalnego pt. „Kiosk” 5 000,00 zł
5 Anna Anzorge-Potrzebowska historia Przejawy kultury pamięci w reprezentatywnych zbiorach monet antycznych 4 955,00 zł
6 Marek Jurkowski historia Ojkonimia eponimiczna Cesarstwa Rzymskiego: między uzusem a polityką nazewniczą 1 340,00 zł
7 Paweł Golda językoznawstwo Frazeologia w przekładzie – Publikacja naukowa 500,00 zł
8 Judyta Mężyk językoznawstwo Korekta artykułu naukowego 300,00 zł
9 Błażej Wieczorek językoznawstwo Oszacowanie wpływu płci osoby naśladowanej na zakres imitacji parametru VOT w języku obcym 350,00 zł
10 Andrzej Juchniewicz literaturoznawstwo Kwerenda w celu zinwentaryzowania i zanalizowania rękopisów Erny Rosenstein 490,00 zł
11 Magdalena Krzyżanowska literaturoznawstwo Badanie płci kulturowej w biografiach J. Iwaszkiewicza (udział w seminarium badawczym) 1 572,76 zł
12 Krzysztof Małek literaturoznawstwo Wyjazd studyjny do Warszawy 2 500,00 zł
13 Patrycja Przełucka literaturoznawstwo Artykuł pt. „Polish, Italian, French, and Dutch Translations of the Titles of the Discworld Novels by Terry Pratchett: a Study of the Death Novel Subseries” we współautorstwie z Pawłem Golda i Joanną Gadacz 500,00 zł
14 Pierre Van Cutsem literaturoznawstwo Fantastyka okresu modernizmu a fantastyka Stefana Grabińskiego: porównywanie 3 323,00 zł
15 Jeremiasz Szyndler philosophy (filozofia) Międzynarodowy staż i kwerenda 2021/2022. Udział w międzynarodowym kursie Uniwersytetu w Amsterdamie „Anthropocene: Ecologies, Tensions, Futures” 3 720,00 zł
16 Iryna Bodnaruk nauki biologiczne Biochemiczna charakterystyka bakterii endofitycznych wyizolowanych z roślin eksponowanych na metale ciężkie 4 685,98 zł
17 Mateusz Glenszczyk nauki biologiczne Porównanie wpływu homogenatów z kokonów i jaj pajęczych Parasteatoda tepidariorum na wzrost i rozwój drobnoustrojów: Escherichia coli oraz Saccharomyces cerevisiae. 4 968,16 zł
18 Hanna Gorol nauki biologiczne Wykorzystanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) w analizie wpływu bisfenolu A na osobniki krewetki Neocaridina davidi 5 000,00 zł
19 Kamila Malik nauki biologiczne Przygotowanie materiału obejmującego wybrane gatunki mszyc z rodzaju Drepanaphis (Hemiptera, Aphidoidea) do skaningowej mikroskopii elektronowej 2 811,48 zł
20 Adrian Masłowski nauki biologiczne Wstępne badania struktur ultramorfologicznych odnóży wybranych gatunków pluskwiaków  z grupy Cimicomorpha (Heteroptera: Insecta) z użyciem SEM (skaningowego mikroskopu elektronowego). 1 837,00 zł
21 Aleksandra Miernik nauki biologiczne Wyjazd na staż naukowy na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Taksonomii i Ekologii Owadów) w celu poznania technik wprowadzania niesporczaków w stan anhydrobiozy 1 018,00 zł
22 Bartosz Ogłaza nauki biologiczne Nauka technik obróbki bursztynu i przygotowania inkluzji owadzich do analiz mikroskopowych. 2 084,00 zł
23 Klaudia Peczyk nauki biologiczne Oznaczanie toksyczności węglowodorów wobec bakterii 1 820,00 zł
24 Ewa Pierzchała nauki biologiczne Badania fenologii nietoperzy środowisk miejskich – nagrania głosów nietoperzy na wytypowanych stanowiskach; Mikro i makroskalowe badania użytkowania przestrzeni miejskiej przez nietoperze w zależności od stopnia zurbanizowania 1 415,00 zł
25 Dominika Raś nauki biologiczne Optymalizacja serologicznych metod diagnostycznych służących do rozpoznawania zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. 5 000,00 zł
26 Anna Romaniak-Janusz nauki biologiczne Poznanie cech diagnostycznych i ewolucyjnych rodzin pluskwiaków z grupy Fulgoromorpha (Hemiptera: Insecta) oraz ich specjalizacji troficznej. 768,00 zł
27 Ewa Szwajczak nauki biologiczne Opracowanie procedur badawczych dla roślin uprawnych i dziko rosnących w warunkach ex situ 5 000,00 zł
28 Joanna Zygała nauki biologiczne Przygotowanie próbek do mikroskopii skaningowej części z wyselekcjonowanych gatunków zajadkowatych (Hemiptera, Heteroptera: Reduviidae) 4 638,24 zł
29 Agata Hadryś nauki chemiczne Witaminy A i D do zastosowania w skojarzonej terapii nowotworu trzustki 4 876,95 zł
30 Marlena Paździor nauki chemiczne Oznaczenie aktywności cytotoksycznej nanonośników stosowanych do sporządzania formulacji lekowej 4 783,47 zł
31 Daniel Swoboda nauki chemiczne II.1 Synteza i oczyszczanie prekursorów barwników, zaawansowanych; II.2 Synteza i oczyszczanie barwników zaawansowanych; 2 045,37 zł
32 Joanna Adamczyk nauki o Ziemi i środowisku Analiza mineralogiczna popiołów ze współspalania biomasy (40%, 60%) i węgla kamiennego metodą XRD 1 500,00 zł
33 Karol Mikołajewski nauki o Ziemi i środowisku Korekta językowa (Proofreading) 1 000,00 zł
34 Aleksandra Renc nauki o Ziemi i środowisku Korekta językowa publikacji naukowej 1 000,00 zł
35 Aleksandra Renc nauki o Ziemi i środowisku Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania teledetekcyjnego ENVI 3 690,00 zł
36 Wojciech Rykała nauki o Ziemi i środowisku „Konsekwencje pożaru wybranego składowiska odpadów na niezabezpieczonym podłożu wysypiska” 2 897,48 zł
37 Dorota Staneczek nauki o Ziemi i środowisku Analizy magnetyczne prób z obszaru Podhala i Tatr. 1 725,00 zł
38 Mateusz Kula matematyka Geometria aksjomatyczna w systemie Coq 2 000,00 zł
39 Timothy Nadhomi matematyka Functional Inequalities connected to Sugeno Integral. 2 300,00 zł
40 Chisom Okeke matematyka Solving generalized functional equations with an algorithm 400,00 zł
41 Joanna Grelska nauki fizyczne Analiza danych dyfrakcyjnych w różnych warunkach termodynamicznych 5 000,00 zł
42 Patryk Zioła nauki fizyczne Wykrywanie reaktywnych form tlenu w komórkach glejaka wielopostaciowego 5 000,00 zł
43 Małgorzata Klimasz pedagogika Kwerenda w zasobach bibliotecznych The London Library 4 442,00 zł
44 Joanna Kruszyńska-Szwedo pedagogika Staż 920,00 zł
45 Justyna Pawlak pedagogika Transkrypcja przeprowadzonych wywiadów 600,00 zł
46 Dominik Gabor nauki prawne Zakup literatury przedmiotu 345,73 zł
47 Dominik Gabor nauki prawne III Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania 590,00 zł
48 Jeremiasz Kalus nauki prawne Analiza bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych w praktyce 3 500,00 zł
49 Martyna Kasperska nauki prawne Ogólnopolska Konferencja pt. „Dobra osobiste w Polsce i Europie”. 99,00 zł
50 Aleksandra Klefas nauki prawne Korekta językowa tekstu naukowego 861,00 zł
51 Jakub Zwierzchowski nauki prawne Analiza znaczenia podstawowych zasad prawa cywilnego dla oceny metodologii interpretacji i stosowania prawa cywilnego w orzecznictwie sądów ChRL 4 230,00 zł
52 Barbara Bieniek polnauki o polityce i administracji Zakup biletów lotniczych w celu odbycia stażu naukowego w ramach programu NAWA 1 063,59 zł
53 Justyna Lipka psychologia Przetłumaczenie i korekta artykułu naukowego „Zależności pomiędzy narcyzmem a postawami wobec samobójstw altruistycznych będących formą protestu politycznego”. 1 100,00 zł
54 Katarzyna Pypno psychologia Wpłata środków na platformę Prolific 5 000,00 zł
55 Aleksandra Żenda psychologia Zlecenie wykonania badań ankietowych do artykułu firmie zewnętrznej 4 950,00 zł

return to top