Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Wniosek o powołanie promotora i promotora pomocniczego

Doktorant, który wnioskuje o powołanie promotora lub promotora pomocniczego powinien wypełnić formularz:

https://formularze.us.edu.pl/form/index/2240

Wniosek jest automatycznie dostarczany do Szkoły Doktorskiej – doktoranci nie muszą go drukować, podpisywać ani przesyłać e-mailem, ale wniosek musi zostać potwierdzony przez kandydata na promotora lub – w przypadku ubiegania się o promotora pomocniczego lub drugiego promotora – przez promotora i kandydata, poprzez przesłanie e-mailowego potwierdzenia z oficjalnego adresu e-mail każdej z tych osób na adres katarzyna.golaszewska@us.edu.pl.

return to top