Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komisje rekrutacyjne -Szkoła Doktorska 2021/2022

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołał komisje rekrutacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022. Postępowanie prowadzić będzie główna Komisja Rekrutacyjna, która decyduje o przebiegu rekrutacji i zatwierdza wyniki postępowania oraz rozpatruje wnioski o odwołania oraz trzy obszarowe komisje rekrutacyjne, których głównym zadaniem jest merytoryczna ocena kandydatów do Szkoły Doktorskiej, w tym przede wszystkim ocena składanych dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Zgodnie z § 4 ust. 11 uchwały rekrutacyjnej zarejestrowani kandydaci mogą zgłaszać zastrzeżenia do składu komisji, jeżeli udział danego członka komisji wzbudza uzasadnione zastrzeżenia co do jego bezstronności. Procedurę tę stosuje się szczególnie wtedy, kiedy członek komisji:

Zgłoszenia należy kierować do przewodniczącego odpowiedniej obszarowej komisji rekrutacyjnej, dodając do wiadomości sekretarza tej komisji.

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim (...) Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast alina.swiesciak@us.edu.pl

Prodziekan Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Michał Baczyński

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej obszaru nauk społecznych

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Przedstawiciel doktorantów

mgr Monika Cukier-Syguła

Sekretarz

dr Ryszard Knapek, ryszard.knapek@us.edu.pl, tel. 32 359 2473

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

Przewodniczący komisji

dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ, piotr.machura@us.edu.pl

Egzaminatorzy

dr hab. Tomasz Kubalica, prof. UŚ – filozofia
dr hab. Dariusz Bęben, prof. UŚ – filozofia
dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ – filozofia (tylko ocena projektów)
prof. dr hab. Jerzy Sperka – historia
prof. dr hab. Dariusz Nawrot – historia
dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ – historia (tylko ocena projektów)
dr hab. Konrad Szcześniak – językoznawstwo
prof. dr hab. Jacek Warchala – językoznawstwo
prof. dr hab. Halina Widła – językoznawstwo (tylko ocena projektów)
dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ – literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ – literaturoznawstwo
dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ – literaturoznawstwo (tylko ocena projektów)
dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ – nauki o kulturze i religii
dr hab. Barbara Kita, prof. UŚ – nauki o kulturze i religii
dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ – nauki o kulturze i religii (tylko ocena projektów)
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ – nauki teologiczne
ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ – nauki teologiczne
ks. prof. dr hab. Artur Malina – nauki teologiczne (tylko ocena projektów)
dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ – sztuki filmowe i teatralne
prof.dr hab. Jerzy Łukaszewicz – sztuki filmowe i teatralne
prof. dr hab. Krzysztof Zanussi – sztuki filmowe i teatralne (tylko ocena projektów)
dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
prof. dr hab. Andrzej Szarek – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka, prof. UŚ – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (tylko ocena projektów)

Przedstawiciel Doktorantów

mgr Weronika Szota

Sekretarz

mgr Diana Pasek, diana.pasek@us.edu.pl, 32 359 2472 (nieobecność do 4 lipca)

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-t(...) Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

Przewodniczący komisji

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ, marek.ruman@us.edu.pl

Egzaminatorzy

dr hab. Agnieszka Lisowska – informatyka techniczna i telekomunikacja
prof. dr hab. Piotr Porwik – informatyka techniczna i telekomunikacja
dr Tomasz Orczyk – informatyka techniczna i telekomunikacja (tylko ocena projektów)
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ – inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ – inżynieria materiałowa
dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ – inżynieria materiałowa (tylko ocena projektów)
dr hab. prof. UŚ Tomasz Szostok – matematyka
dr Andrzej Tomski – matematyka
dr hab. Przemysław Koprowski, prof. UŚ – matematyka (tylko ocena projektów)
dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ – nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Płociniczak – nauki biologiczne
dr hab. prof. UŚ Urszula Guzik – nauki biologiczne (tylko ocena projektów)
prof. dr hab. inż. Jarosław Polański – nauki chemiczne
dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ – nauki chemiczne
dr hab. Mieczysław Sajewicz, prof. UŚ – nauki chemiczne (tylko ocena projektów)
dr hab. inż. Michał Mierzwa, prof. UŚ – nauki fizyczne
dr hab. Jakub Spiechowicz – nauki fizyczne
dr hab. prof. UŚ Elżbieta Stephan – nauki fizyczne (tylko ocena projektów)
dr hab. Sławomir Kędzior, prof. UŚ – nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Beata Smieja-Król, prof. UŚ – nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ – nauki o Ziemi i środowisku (tylko ocena projektów)

Przedstawiciel doktorantów

mgr Piotr Salwa

Sekretarz

mgr Katarzyna Gołaszewska, katarzyna.golaszewska@us.edu.pl, tel. 32 359 2471

Obszar nauk społecznych Obszar nauk społecznych

Przewodnicząca

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ, monika.jagielska@us.edu.pl

Egzaminatorzy

dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ – nauki o komunikacji społecznej i mediach (tylko ocena projektów)
dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ – nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Paweł Sarna, prof. UŚ – nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ – nauki o polityce i administracji (tylko ocena projektów)
dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ – nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ – nauki o polityce i administracji
dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – nauki prawne (tylko ocena projektów)
dr Mateusz Żaba – nauki prawne
dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ – nauki prawne
dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ – nauki socjologiczne (tylko ocena projektów)
dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ – nauki socjologiczne
dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ – nauki socjologiczne
dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ – pedagogika (tylko ocena projektów)
dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz – pedagogika
prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur – pedagogika
dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ – psychologia (tylko ocena projektów)
prof. dr hab. Barbara Kożusznik – psychologia
dr Dagna Kocur – psychologia
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Marzeba Lamparska, prof. UŚ – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Anna Runge, prof. UŚ – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (tylko ocena projektów)

Przedstawicielka doktorantów

mgr Monika Cukier-Syguła

Sekretarz

mgr Agnieszka Filipowska, agnieszka.filipowska@us.edu.pl, tel. 32 359 2451

return to top