Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

indywidualny plan badań

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

Nowy wzór indywidualnego planu badawczego

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wzór aneksu do IPB.Treść zarządzenia: zarządzenie nr 1-2021 Wzory: 1. Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021 2. Individual-research-plan_SD_US_2020-2021 3. Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021 4. Annex_Individual_research_plan_SD_US_2020-2021 Wzór aneksu obowiązuje także doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020.

Kategorie: Bez kategoriidoktoranciInformacjeWiadomości
tagi :
return to top