Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie filozofia. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie filozofii znajduje się na stronie internetowej Instytutu Filozofii.

dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

filozofia

Zainteresowania naukowe:

filozofia analityczna, tomizm, filozofia nauki, historia logiki

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

gabriela.besler@us.edu.pl

dr hab. Tomasz Kubalica, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

filozofia

Zainteresowania naukowe:

kognitywistyka, krytycyzm, aksjologia, filozofia prawa, historia filozofii, I. Kant, neokantyzm

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

tomasz.kubalica@us.edu.pl

dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

filozofia

Zainteresowania naukowe:

filozofia starożytna, historia idei, epistemologia, metafizyka, historia filozofii

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

dariusz.kubok@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Wydział Prawa i Administracji

Dyscypliny:

nauki prawne
filozofia

Zainteresowania naukowe:

wykładnia prawa, bioetyka, płeć człowieka (konflikt płci biologicznej i prawnej), prawa zwierząt, tworzenie i stosowanie prawa

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

return to top