Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie psychologia. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie psychologii znajduje się na stronie internetowej Instytutu Psychologii.

prof. dr hab. Hristo Kyuchukov

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

językoznawstwo
pedagogika
psychologia

Zainteresowania naukowe:

bilingualism, Roma children, intercultural education, psycholinguistics, minorities/migrants/refugees education, child psychology

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

hristo.kyuchukov@us.edu.pl

dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

psychologia

Zainteresowania naukowe:

psychologia pracy, bezrobocie, tranzycja, reintegracja zawodowa, on-boarding, socjalizacja organizacyjna, proaktywność, wsparcie społeczne

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

katarzyna.slebarska@us.edu.pl

return to top