Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako jedna z dwudziestu polskich uczelni został zakwalifikowany do programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dzięki czemu w latach 2020-2025 otrzymuje zwiększoną o 2% subwencję, którą przeznacza na różne działania wspierające badania naukowe w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej„. Jednym z tych działań jest coroczny konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego 10 procentom najlepszych doktorantów szkół doktorskich.

Regulamin konkursu każdorazowo określa Rektor w drodze zarządzenia. Podstawą przyznania stypendium są osiągnięcia naukowe i artystyczne podnoszące jakość naukową uczelni oraz wzmacniające dyscypliny naukowe i artystyczne w ich ewaluacji, czyli przede wszystkim publikacje w czasopismach naukowych oraz granty uzyskiwane przez doktorantów.

Lista stypendystów z poprzednich lat i więcej informacji o działaniach wspierających działalność naukową doktorantów w ramach programu: https://us.edu.pl/idb/mlode-talenty-2/

return to top