Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Tadeusz Sławek

Wybitny filolog, autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii, poeta, prozaik, eseista, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli humanistycznej w Polsce, błyskotliwy umysł, znakomity organizator badań naukowych i życia akademickiego, całkowicie oddany służbie Drugiemu. W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki i sztuki łączy funkcje Uczonego i Nauczyciela – Mistrza dla młodszych Kolegów.

Studia filologiczne w zakresie polonistyki – był uczniem profesora Henryka Markiewicza, wybitnego historyka i teoretyka literatury, a następnie z anglistyki odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał w Uniwersytecie Śląskim w 1978 roku, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1986 roku. W 1992 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1971 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim, w którym przeszedł całą drogę akademickiej służby: od lektora języka angielskiego, cenionego wykładowcy akademickiego i wybitnego uczonego, poprzez funkcję Kierownika Zakładu, Prodziekana Wydziału Filologicznego i Przewodniczącego senackich Komisji: ds. Współpracy Krajowej i Zagranicznej oraz ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu, aż do zaszczytnego urzędu Rektora Uniwersytetu, który sprawował w latach 1996−2002, stając się przy tym symbolem zmian i przeobrażeń śląskiej Alma Mater. Talent organizacyjny oraz kompetencje merytoryczne realizował pełniąc równocześnie funkcje Prezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (1996−2002) oraz Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1999−2002). W latach 2002−2005 był członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W latach 2002−2012 kierował Katedrą Literatury Porównawczej.

Przebywał w uniwersytetach brytyjskich i amerykańskich na stypendiach British Council oraz Fundacji Fulbrighta. Wielokrotnie prowadził wykłady gościnne w charakterze visiting professor w renomowanych uniwersytetach europejskich i amerykańskich.

Imponujący dorobek – źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń teoretyków literatury i kultury, obejmujący zarówno dokonania naukowe, jak i twórczość artystyczną, zawarty jest w kilkudziesięciu książkach autorskich wydanych w kraju i za granicą, publikacjach zbiorowych, tłumaczeniach, artykułach, esejach i opiniach oraz na płytach. Autor m.in. monumentalnej pracy o H. D. Thoreau „Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata”, (Katowice 2009) oraz znakomitej monografii „NICowanie świata. Zdania z Szekspira” (Katowice, 2012). Od wielu lat współpracuje i koncertuje z kompozytorem i kontrabasistą Bogdanem Mizerskim tworząc unikalną formę literacko-muzyczną „esej na głos i kontrabas”.

Członek Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz redaktor naczelny serii „Komparatystyka Literacka i Kulturowa”. Stały publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Przewodniczący Rady Programowej projektu „Katowice Europejską Stolicą Kultury 2016”.

Za całokształt działalności oraz zaangażowanie społeczne uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat wielu prestiżowych wyróżnień, w tym m.in. Nagrody im. Wojciecha Korfantego, Nagrody Prezydenta Katowic w Dziedzinie Kultury i Honorowej Odznaki Miasta Katowice, Złotej Odznaki i Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”, Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich”, Literackiej Nagrody „Solidarności”, Nagrody „Śląski Szmaragd” oraz Nagrody „Lux ex Silesia”.

W 2007 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych i artystycznych”.

return to top