Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Walka o czystość wód – patent 

31.10.2019 - 16:01 aktualizacja 18.11.2021 - 13:03
Redakcja: MK
Tagi: patent

Chemicy z Uniwersytetu Śląskiego są członkami zespołów, których celem jest opracowanie między innymi efektywnych sposobów oczyszczania wód zanieczyszczonych jonami metali ciężkich. Są to przede wszystkim ścieki poprzemysłowe, takie jak odpady: pokopalniane, hutnicze, galwaniczne i pochodzące z zakładów poligraficznych. Ścieki te zanieczyszczone są najczęściej toksycznymi jonami ołowiu, kadmu, chromu, kobaltu, niklu czy cynku. Jedną z opracowanych i opatentowanych już technologii była specjalna tkanina poliestrowa wychwytująca tego typu zanieczyszczenia. Opracowana tkanina charakteryzowała się czystością biologiczną i mogła być stosowana wielokrotnie dzięki procesowi regeneracji, o czym można przeczytać na stronie: www.us.edu.pl.

Kolejną propozycją, która także została objęta ochroną patentową, jest modyfikowany tlenek grafenu. Umożliwia on zastosowanie stosunkowo prostego i skutecznego sposobu sorpcji jonów metali ciężkich z roztworów o szerokim zakresie pH. Oczyszczanie polega na wprowadzeniu do reaktora zanieczyszczonego roztworu oraz modyfikowanego tlenku grafenu. Tak powstały roztwór, po odpowiednio długim procesie mieszania, jest sączony przy użyciu specjalnych bibułowych sączków filtracyjnych. Przefiltrowaną wodę ocenia się następnie pod względem ilości zaadsorbowanych jonów metali.

Opatentowana technologia została opracowana we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Autorami wynalazku są chemicy z Uniwersytetu Śląskiego: dr Barbara Feist, dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, prof. dr hab. Rafał Sitko, dr Marcin Szala, dr Karina Kocot, mgr Jakub Wantoluk, mgr Justyna Kuczera, a także dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, mgr inż. Izabela Grela oraz mgr Karina Mroczyńska – reprezentujący Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Małgorzata Kłoskowicz | Sekcja Prasowa UŚ

return to top