Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego to główne zadanie Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów. Jednostka powstała w 2014 roku w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych koordynowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Działania Obserwatorium realizujeUniwersytet Śląski – lider konsorcjum wraz z partnerami,którymi są: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Oferta Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

return to top