Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Przyrodniczych

Artykuł naukowy o COVID-19 pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UŚ.

25.06.2020 - 11:23 aktualizacja 25.06.2020 - 11:23
Redakcja: szczepansamulewicz

W czasopiśmie Eurasian Geography and Economics ukazał się artykuł pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UŚ – dr hab. Roberta Krzysztofika, prof. UŚ, dr hab. Iwony Kantor-Pietragi, prof. UŚ i dr Tomasza Spórny – dotyczący epidemii COVID-19 w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Artykuł dostępny jest w: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15387216.2020.1783337 To jeden z pierwszych artykułów naukowych w wysoko-punktowanym czasopiśmie na ten temat opublikowany przez geografów z Polski.

COVID-19 to aktualnie najważniejszy problem społeczno-ekonomiczny i polityczny zarówno w wymiarze globalnym, jak krajowym. Pracownicy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UŚ zaczęli się zajmować tematyką epidemii COVID-19 już na przełomie marca i kwietnia. Podjęte działania skupiały się zarówno na złożonym wniosku o projekt badawczy NCN, realizacji artykułów naukowych oraz działalności popularyzatorskiej i informacyjnej skierowanej nie tylko do mieszkańców województwa śląskiego.

return to top