Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. promocji i rozwoju WNP

Prodziekan ds. Promocji Badań i Umiędzynarodowienia

dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ

agata.daszkowska@us.edu.pl

img

Członkowie Zespołu ds. Promocji Badań Naukowych Wydziału Nauk Przyrodniczych:

dr Barbara Wójcikowska

barbara.wojcikowska@us.edu.pl

 • koordynator projektu Akcja Popularyzacja (finansowany w ramach działania Społeczna Odpowiedzialność Nauki przez MNiSW, realizowany w okresie 2021-2023)
 • redakcja i oprawa graficzna ciekawostek naukowych udostępnianych w mediach społecznościowych Wydziału
img
dr Sławomir Sułowicz

slawomir.sulowicz@us.edu.pl

 • koordynacja działań mających na celu podniesienie widzialności potencjału badawczego Wydziału (promocja projektów naukowych, redakcja not popularnonaukowych dotyczących publikacji naukowych)
img
dr Marta Chmielewska

marta.chmielewska@us.edu.pl

 • koordynacja imprez wydziałowych (kampus Sosnowiec)
 • administrator mediów społecznościowych Wydziału : facebook, LinkedIN
 • baza danych wykładów/warsztatów popularnonaukowych
img
dr Magdalena Pacwa-Płociniczak

magdalena.pacwa-plociniczak@us.edu.pl

 • administrator Wydziałowego kanału  YouTube
 • koordynacja imprez wydziałowych (kampus Katowice)
 • baza danych wykładów/warsztatów popularnonaukowych
img
dr Artur Widawski

artur.widawski@us.edu.pl

 • działania w zakresie przygotowywania wniosków projektowych z zakresu promocji i popularyzacji nauki
 • kontakt z Radą Dydaktyczną Wydziału Nauk Przyrodniczych
img
dr Dominika Dąbrowska

dominika.dabrowska@us.edu.pl

 • koordynacja działań mających na celu podniesienie widzialności potencjału badawczego Wydziału (redakcja not popularnonaukowych dotyczących publikacji naukowych i projektów naukowych)
img
dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

agnieszka.babczynska@us.edu.pl

 • kontakt z Rzecznikiem prasowym UŚ, mediami
img

Konsultanci Zespołu:

dr hab. Iwona Jelonek, prof. – Konsultant Zespołu ds. promocji ws. Doktoratów wdrożeniowych i kontakt ze Szkołą Doktorską

dr Sławomir Borymski – Konsultant Zespołu ds. montażu video, audio i grafiki

return to top