Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Przyrodniczych

Zespół ds. promocji i rozwoju WNP

Prodziekan ds. promocji i rozwoju

dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ

agata.daszkowska@us.edu.pl

img

Promocja potencjału badawczego, widzialność projektów i badań naukowych (IBBiOŚ)

dr Barbara Wójcikowska

barbara.wojcikowska@us.edu.pl

img
dr Sławomir Sułowicz

slawomir.sulowicz@us.edu.pl

img

Promocja potencjału badawczego, widzialność projektów i badań naukowych (INoZ i IGSEiGP)

dr Dominika Dąbrowska

dominika.dabrowska@us.edu.pl

img
dr Artur Widawski

artur.widawski@us.edu.pl

img

Promocja dydaktyki (w tym rekrutacji)

dr Marta Chmielewska

(INoZ i IGSEiGP)

marta.chmielewska@us.edu.pl

img
dr Magdalena Pacwa-Płociniczak

(IBBiOŚ)

magdalena.pacwa-plociniczak@us.edu.pl

img

Doktoraty wdrożeniowe

dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ

iwona.jelonek@us.edu.pl

img

Działania związane z pozyskiwaniem finansów na proekologiczną edukację i inne zw. z działaniami eko-edukacyjnych

dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

agnieszka.babczynska@us.edu.pl

img
return to top