Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Postępowania habilitacyjne

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku
Postępowania realizuje Rada Naukowa Instytutu Nauk o Ziemi

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina: nauki biologiczne
Postępowania realizuje Rada Naukowa Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Postępowania realizuje Rada Naukowa Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Postępowania habilitacyjne zrealizowane:

dr hab. Magdalena Matysik
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat
protokół z posiedzenia Komisji
uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Mariusz Grabiec
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat
protokół z posiedzenia Komisji
uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Sławomir Pytel
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat
protokół z posiedzenia Komisji
uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Tomasz Salamon
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat
harmonogram


dr hab. Marek Ruman
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat
harmonogram
uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Halina Pawelec
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat pl
autoreferat eng
uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Iwona Jelonek
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat pl
autoreferat eng
protokół komisji

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat


dr hab. Artur Szymczyk
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
autoreferat pl
autoreferat eng
harmonogram
uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Beata Smieja-Król

Uchwała-Rady-WNoZ-UŚ_dr-Beata-Smieja-Król


dr hab. Martyna Rzętała
wniosek_rzetala
Autoreferat-j.pol_rzetala
harmonogram_rzetala
uchwala_rzetala-


dr hab. Jan Maciej Waga
Wniosek._Waga
waga_autorefera_pl
Skład-komisji-i-harmonogram_Waga
uchwala_waga


dr hab. Tadeusz Molenda
uchwala_molenda
Autoreferaj.pol_molenda


dr hab. Iwona Kantor-Pietraga
wniosek_IKP
autoreferat_polski_IKP
autoreferat_angielski_IKP
harmonogram_IKP
uchwala_IKP


dr hab. Ewa Łupikasza
wniosek_Lupikasza
harmonogram_Lupikasza
uchwala_Lupikasza


dr hab. Robert Krzysztofik
autoreferat_krzysztofik
komisja_krzysztofik
uchwala_krzysztofik


dr hab. Justyna Ciesielczuk
wniosek_ciesielczuk
Autoreferat-j.polski_ciesielczuk
Autoreferat-j.angielski_ciesielczuk
harmonogram_ciesielczuk
uchwala_ciesielczuk


dr hab. Katarzyna Narkiewicz

Wniosek_Narkiewicz
Autoreferat_polski_Narkiewicz
Harmonogram_Katarzyna-Narkiewicz
uchwala_Narkiewicz


dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska
Wniosek-Z.Bielec-Bakowska
Autoreferat-Z.Bielec-Bakowska
Skład-Komisji-habilitacyjnej-i-Harmonogram-ZBB
Uchwala-Z.Bielec-Bakowska


dr hab. Dariusz Malczewski
WNIOSEK_DMalczewski
AUTOREFERAT_jpolski_DMalczewski
AUTOREFERAT_jangielski_DMalczewski
Harmonogram_Malczewski
Uchwala_DMalczewski


dr hab. Elena Yazykowa
Wniosek_Yazykowa
Autoreferat_Yazykowa
Harmonogram_Yazykowa
Uchwala_Yazykowa

dr hab. Katarzyna Zając
osiągnięcie naukowe:  Ekologiczne uwarunkowania występowania i aktywnej ochrony zagrożonego gatunku małża słodkowodnego skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788.
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Joanna Jankowicz-Cieślak
osiągnięcie naukowe:  Techniki indukcji i detekcji zmienności genetycznej w badaniach genomiki funkcjonalnej i hodowli roślin o szczególnym znaczeniu w krajach rozwijających się.
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Dominik Chłond
osiągnięcie naukowe:  Ewolucja i filogeneza kosmopolitycznego rodzaju Sirthenea Spinola (Heteroptera, Reduviidae), jako wynik przystosowania drapieżnika do ewolucji ekosystemów.
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Aneta Spyra
osiągnięcie naukowe: Znaczenie zbiorników śródleśnych w kształtowaniu różnorodności ślimaków słodkowodnych na obszarach przekształconych antropogenicznie
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2018

dr hab. Andrzej Woźnica
osiągnięcie naukowe: Ocena możliwości wykorzystania bakterii nitryfikacyjnych do biodetekcji substancji toksycznych w wodzie
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Damian Gruszka
osiągnięcie naukowe: Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów kodujących enzymy zaangażowane w metabolizm brasinosteroidów u jęczmienia oraz charakterystyka reakcji półkarłowych mutantów na stres niedoboru wody
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Sabina Pierużek-Nowak
osiągnięcie naukowe: Dynamika i uwarunkowania środowiskowe procesu rekolonizacji lasów zachodniej Polski przez wilki (Canis lupus)
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Łukasz Depa
osiągnięcie naukowe: Rola mutualistycznej relacji z mrówkami w filogenezie i ewolucji mszyc na przykładzie rodzaju Stomaphis Walker (Aphididae, Lachninae)
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Aleksandra Nadgórska-Socha
osiągnięcie naukowe: Wskaźniki ekofizjologiczne u wybranych gatunków roślin z terenów miejskich o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2017

dr hab. Agata Burian
osiągnięcie naukowe: Morfogeneza wierzchołka pędu: regulacja z udziałem czynników genetycznych i mechanicznych
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Irena Grześ
osiągnięcie: Znaczenie kolonii w reakcji mrówek na środowiskowe skażenie metalami
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2016

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak
osiągnięcie: Wykorzystanie organizmów wskaźnikowych w bioindykacji środowisk lądowych i wodnych na wybranych przykładach
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Jowita Drohojowska
osiągnięcie: Thorax morphology and its importance in establishing relationships within Psylloidea (Hemiptera , Sternorrhyncha)
wniosek
autoreferat
skład komisji

dr hab. Mirosław Kwaśniewski
osiągnięcie: Molekularne analizy procesów rozwoju i funkcji włośników
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Maciej Adam Pszczółkowski
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Bożena Kolano
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Roma Durak
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Iwona Kania
wniosek
autoreferat
skład komisji
harmonogram
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka
wniosek
autoreferat
skład komisji
harmonogram
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Iga Lewin
wniosek
autoreferat
skład komisji
harmonogram
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Damian Chmura
wniosek
autoreferat
skład komisji
harmonogram
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Jolanta Brożek
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2014

dr hab. Urszula Guzik
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2012

dr hab. Aldona K. Uziębło
monografia: Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats
wniosek
autoreferat
skład komisji
harmonogram
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

return to top