Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Administracja Wydziału

Kierownik Organizacyjny Wydziału

dr Agnieszka Michalik-Kucharz

tel. 32 20 09 551

e-mail: agnieszka.michalik-kucharz@us.edu.pl

img
Zastępca Kierownika

mgr Aleksandra Alwaeli

tel. 32 36 89 324

e-mail: aleksandra.alwaeli@us.edu.pl

img
Biuro Organizacyjne Wydziału Biuro Organizacyjne Wydziału

Biuro Organizacyjne
Obsługa administracyjna w zakresie:
• obsługa dziekana, prodziekanów i pełnomocników dziekana oraz prowadzenie ewidencji i obsługa korespondencji
• realizacja gospodarki materiałowej wydziału
• wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne organów kolegialnych wydziału
• obsługa spraw osobowych pracowników wydziału
• zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych na wydziale
• obsługa finansowa wydziału (w tym obsługa finansowa kół naukowych WNP Katowice i Sosnowiec)
• nadzór nad obiegiem dokumentów
• współpraca z jednostkami administracji ogólnouczelnianej

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

dr Maja Orzechowska
pokój: CS-53
tel. 32 20 09 351
maja.orzechowska@us.edu.pl

mgr Agnieszka Wojnowska
pokój: CS-53
tel. 32 20 09 351
agnieszka.wojnowska@us.edu.pl

Krystyna Mostowa
pokój: CS-53
tel. 32 20 09 351
krystyna.mostowa@us.edu.pl

mgr Patrycja Semczuk
pokój: CS 53
tel. 32 2009 351
patrycja.semczuk@us.edu.pl

ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

mgr Katarzyna Wojdat
pokój: 117
tel. 32 36 89 677
katarzyna.wojdat@us.edu.pl
• obsługa administracyjna Kolegium WNP, sprawy osobowe pracowników WNP w Sosnowcu

Zenona Rabęda
pokój: 117
tel. 32 36 89 417
zenona.rabęda@us.edu.pl
• finanse

Anna Rogalska
pokój: 117
tel. 32 36 89 810
• kancelaria

Ewa Samulewicz
pokój: 117
tel. 32 36 89 400
ewa.samulewicz@us.edu.pl
• sekretariat

Biuro ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej Biuro ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej

Biuro ds. infrastruktury badawczo-dydaktycznej

Obsługa w zakresie:

 • działania związane z utrzymaniem i zapewnieniem funkcjonalności aparatury i infrastruktury badawczo-dydaktycznej,
 • sprawowanie opieki nad funkcjonowaniem laboratoriów wydziału, przygotowanie ich do procesu badawczego i dydaktycznego
 • gromadzenie informacji o posiadanej w jednostce infrastrukturze badawczo-dydaktycznej
 • monitorowanie stanu wykorzystania infrastruktury badawczo-dydaktycznej
 • likwidacja środków trwałych, przygotowanie sprzętu do kasacji
 • współpraca z wydziałowym koordynatorem ds. infrastruktury badawczo-dydaktycznej oraz Działem Nauki i Badań-Zespołem infrastruktury badawczo-dydaktycznej
 • wsparcie administracyjne zespołów badawczych i indywidualnych badaczy w zakresie składnia zapotrzebowań na zakup lub wykonanie usług, obsługa krajowych i zagranicznych podróży służbowych, sporządzanie sprawozdań z działalności naukowej, przygotowywanie materiałów wymaganych do sporządzenia planu zamówień publicznych wydziału

 

Wydziałowy Koordynator ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej WNP Kampus Katowice

dr Agnieszka Janiak
pokój: C-248
tel. 32 20 09 457
agnieszka.janiak@us.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej WNP Kampus Sosnowiec

dr Rafał Juroszek
pokój: 20 laboratorium
tel. 32 36 89 689
rafal.juroszek@us.edu.pl

Pracownicy Biura ds. infrastruktury badawczo-dydaktycznej

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Ewa Andrysek
pokój: A-234
tel. 32 20 09 560
ewa.andrysek@us.edu.pl

mgr Paulina Biniecka
pokój: A-31a
tel. 32 20 09 566
paulina.biniecka@us.edu.pl

mgr Kamila Godel-Jędrychowska
pokój: B-306 32
tel. 32 20 09 446
kamila.godel-jedrychowska@us.edu.pl

dr Agnieszka Hutniczak
pokój: B-109
tel. 32 20 09 575
agnieszka.hutniczak@us.edu.pl

Celina Jamrozy
pokój: A-31a
tel. 32 20 09 566
celina.jamrozy@us.edu.pl

Iwona Knopik
pokój: C-150
tel. 32 20 09 363
iwona.knopik@us.edu.pl

mgr Marzena Ksiądz
pokój: A-135

tel. 32 20 09 376

marzena.ksiadz@us.edu.pl

Mariola Machera
pokój: C-150
tel. 32 20 09 363
mariola.machera@us.edu.pl

mgr Jadwiga Pojnar
pokój: A-128
tel. 32 20 09 569
jadwiga.derwisz@us.edu.pl

dr Izabela Potocka
pokój: A-21, B-207a
tel. 32 20 09 374, 32 2009 356

izabela.potocka@us.edu.pl

mgr Anna Staroń
pokój: C-345a
tel. 32 20 09 563
anna.staron@us.edu.pl

mgr Ewa Sybilska
pokój: C-248
tel. 32 20 09 457
ewa.sybilska@us.edu.pl

Sonia Urbaniec
pokój: A-31a
tel. 32 20 09 566
sonia.urbaniec@us.edu.pl

dr Adrian Zarychta
pokój: A-127
tel. 32 20 09 448
adrian.zarychta@us.edu.pl

Justyna Zbieszczyk
pokój: C-250
tel. 32 20 09 562
justyna.zbieszczyk@us.edu.pl

lic. Maja Piegza
pokój: A-234
tel. 32 2009 560
maja.piegza@us.edu.pl

lic. Karolina Łagoda
pokój: C-150
tel. 32 2009 363
karolina.lagoda@us.edu.pl

Marta Prach
pokój: A-31a
tel. 32 20 09 566
marta.prach@us.edu.pl

lic. Katarzyna Konopka
pokój: C-247
tel.32 20 09 559
katarzyna.konopka@us.edu.pl

 

Bankowa 9 40-007 Katowice

mgr Beata Mazur
pokój: 319
tel. 32 359 16 76
beata.mazur@us.edu.pl

Alina Chachulska-Żymełka
pokój: 9
tel. 32 359 13 42
alina.chachulska-zymelka@us.edu.pl

mgr Adrianna Koczorowska
pokój: 117
tel. 32 359 12 74
adrianna.koczorowska@us.edu.pl

mgr Dorota Kopeć
pokój:15
tel. 32 359 11 38
dorota.kopec@us.edu.pl

Krzysztof Kudła
pokój: 203
tel. 32 359 14 98
krzysztof.kudla@us.edu.pl

Anna Matuszczak
pokój: 209
tel. 32 359 14 53
anna.matuszczak@us.edu.pl

dr Katarzyna Rozpędek
pokój:324
tel. 32 359 12 60
katarzyna.rozpedek@us.edu.pl

mgr inż. Magdalena Skowronek
pokój: 324
tel. 32 359 12 60
magdalena.skowronek@us.edu.pl

mgr Ewa Świerczek
pokój: 309
tel. 32 359 17 80
ewa.swierczek@us.edu.pl

mgr Ilona Witas
pokój: 218
tel. 32 359 17 28
ilona.witas@us.edu.pl

mgr Marzena Zmarzły
pokój: 115
tel. 32 359 14 25
marzena.zmarzly@us.edu.pl

mgr Ewa Skipirzepa
pokój: 25
tel. 32 359 19 15
ewa.skipirzepa@us.edu.pl

Biała 9, 42-460 Boguchwałowice

Agata Pątkowska
tel. 32 380 61 56
agata.patkowska@us.edu.pl

lic. Agnieszka Zapart
tel. 32 380 61 56
agnieszka.zapart@us.edu.pl

75. Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

dr Izabela Gerold-Śmietańska
pokój: 116C
tel. 32 349 39 14
izabela.gerold-smietanska@us.edu.pl

Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

mgr Waldemar Bardziński
pokój: 1023
tel. 32 36 89 237
waldemar.bardzinski@us.edu.pl

mgr Agnieszka Maszlej
pokój: 317
tel. 32 36 89 338
agnieszka.maszlej@us.edu.pl

dr Wioleta Śmiszek-Lindert
pokój: 018 laboratorium
tel. 32 36 89 347
wioleta.smiszek-lindert@us.edu.pl

mgr Jacek Wróbel
pokój: 509
tel. 32 36 89 350
jacek.wrobel@us.edu.pl

Mgr Aleksandra Renc
pokój: 215
tel. 32 36 89 239
aleksandra.renc@us.edu.pl

Mgr inż. Wojciech Rykała
pokój: 524
tel. 32 36 89 394
wojciech.rykala@us.edu.pl

Mgr Dorota Staneczek
pokój: 102 laboratorium
tel. 32 36 89 332
dorota.staneczek@us.edu.pl

Mgr inż. Kamila Szwedzicka
pokój: 102 laboratorium
tel. 32 36 89 332
kamila.szwedzicka@us.edu.pl

Laboratorium Analiz Wody:

Opiekun laboratorium: mgr inż. Grażyna Rusin
pokój: 217 laboratorium
tel. 32 36 89 441
grazyna.rusin@us.edu.pl

mgr Marzena Barczyk
pokój: 211 A laboratorium
tel. 32 36 89 293
marzena.barczyk@us.edu.pl

mgr Pelagia Domagalska
pokój: 213 laboratorium
tel. 32 36 89 293
pelagia.domagalska@us.edu.pl

mgr Renata Fikier
pokój: 216 A laboratorium
tel. 32 36 89 249
renata.fikier@us.edu.pl

mgr Anna Głowacka-Dębowiec
pokój: 213 A laboratorium
tel. 32 36 89 423
anna.glowacka-debowiec@us.edu.pl

mgr inż. Ewa Jainta
pokój: 213 A, 214 laboratorium
tel. 32 36 89 423
ewa.jainta@us.edu.pl

Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał:

Opiekun laboratorium: mgr Włodzimierz Pawełczyk
pokój: 202 laboratorium
tel. 32 36 89 451
wlodzimierz.pawelczyk@us.edu.pl

mgr Mariusz Gardocki
pokój: 034 laboratorium
tel. 32 36 89 219
mariusz.gardocki@us.edu.pl

mgr Anna Sitek
pokój: 201 C
tel.32 69 89 823
anna.sitek@us.edu.pl

mgr Aleksandra Zagórna
pokój: 201 C laboratorium
tel. 32 36 89 823
aleksandra.zagorna@us.edu.pl

 

Biuro ds. Ewaluacji i Obsługi Instytutów Biuro ds. Ewaluacji i Obsługi Instytutów

Obsługa administracyjna Instytutu w zakresie:

 • obsługa administracyjna dyrektora instytutu
 • wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne rady naukowej instytutu
 • prowadzenie ewidencji zespołów badawczych
 • monitorowanie składanych oświadczeń: o dziedzinie i dyscyplinie, o zaliczeniu do liczby „N” i o upoważnieniu UŚ do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej
 • sprawozdawczość z działalności danej dyscypliny
 • współpraca z Działem Nauki i Badań oraz innymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej
 • udział w przygotowaniu dokumentacji ewaluacyjnej
 • obsługa administracyjna postępowań awansowych
 • sprawozdawczość w zakresie ww. postępowań (m.in. sprawozdania wewnętrzne, dane do rankingów, sprawozdawczość w POL-onie)
 • monitorowanie widzialności dorobku naukowego na platformach: Portal Pracownika, PBN, Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ
 • współpraca z Biblioteką Uniwersytetu m.in. w zakresie: rejestracji dorobku naukowego, uzupełniania profili ORCID
 • współpraca ze szkołami doktorskimi
 • wsparcie administracyjne zespołów badawczych i indywidualnych badaczy w zakresie składnia zapotrzebowań na zakup lub wykonanie usług, obsługa krajowych i zagranicznych podróży służbowych, sporządzanie sprawozdań z działalności naukowej, przygotowywanie materiałów wymaganych do sporządzenia planu zamówień publicznych wydziału – BEiOI-Sosnowiec

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Kierownik Biura: mgr Dorota Siwińska
pokój: B-12 (ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice)
tel. 32 20 09 592
dorota.siwinska@us.edu.pl

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

mgr Ewelina Malinowska
pokój: B-13
tel. 32 20 09 361
ewelina.malinowska@us.edu.pl

mgr Jolanta Klabuhn
pokój: B-13
tel. 32 20 09 361
jolanta.klabuhn@us.edu.pl

mgr Patrycja Stefańska
pokój: B-13
tel. 32 20 09 361
patrycja.stefańska@us.edu.pl

Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Instytut Nauk o Ziemi:

mgr Magdalena Gil
pokój: 103
tel. 32 36 89 426
magdalena.gil@us.edu.pl

mgr Dorota Grabala
pokój: 103, 510
tel. 32 36 89 353
dorota.grabala@us.edu.pl

mgr Ewa Kaczkowska
pokój: 520
tel. 32 36 89 473
ewa.kaczkowska@us.edu.pl

mgr Edyta Kądziela
pokój: 1521
tel. 32 36 89 270
edyta.kadziela@us.edu.pl

mgr Joanna Kidawa
pokój: 414
tel. 32 36 89 280
joanna.kidawa@us.edu.pl

mgr Małgorzata Manowska
pokój: 914
tel. 32 36 89 501
malgorzata.manowska@us.edu.pl

mgr Irmina Rabęda
pokój: 216
tel. 32 36 89 591
irmina.rabeda@us.edu.pl

mgr Anna Tomczuk
pokój: 103
tel. 32 36 89 667
anna.tomczuk@us.edu.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

mgr Maria Tkocz
pokój: 1820
tel. 32 36 89 470
maria.sobala@us.edu.pl

szczegółowy zakres zadań pracowników BEiOI WNP Sosnowiec: https://us.edu.pl/instytut/inoz/instytut/biuro-obslugi-instytutu/

Zespół ds. Projektów Zespół ds. Projektów
 • obsługa spraw związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • współpraca z jednostkami administracji ogólnouczelnianej w w/w zakresie

 

Koordynator Zespołu ds. Projektów Wydziału Nauk Przyrodniczych

mgr Agnieszka Majchrzak
pokój: CS-58 (ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice)
tel. 32 20 09 226
agnieszka.majchrzak@us.edu.pl

mgr Agnieszka Mucha
pokój: CS-58 (ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice)
tel. 32 20 09 226
agnieszka.mucha@us.edu.pl

mgr Radosława Tomaszewska
pokój: 1320 (ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec)
tel. 32 36 89 448
radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl

Dziekanat Dziekanat

Dziekanat – ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

e-mail: dydaktyka_ibiol@us.edu.pl

TELEFONY:
nr tel. 32 20 09 565/zakres spraw: obsługa studentów

nr tel. 32 20 09 556/zakres spraw: obsługa USOS, pracowników, protokołów

nr tel. 32 20 09 461/zakres spraw: obsługa studiów doktoranckich

 

lic. Dorota Bronny-Woźniak

pokój: B-10

tel. 32 20 09 565

dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl

 • obsługa kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska
 • obsługa kanałów informacyjnych Uczelnia – student

 

mgr Elżbieta Soczawa

pokój: B-10

tel. 32 20 09 565

elzbieta.soczawa@us.edu.pl

 • obsługa kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska
 • wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami – specjalista administracyjny ds. dostępności.

 

Zofia Kuglin

pokój: B-13

tel. 32 200 94 61

zofia.kuglin@us.edu.pl

 • obsługa studiów doktoranckich
 • obsługa świadczeń – doktoranci/studenci

 

mgr Wiktoria Szołtysek

pokój: B-S 9

tel. 32 20 09 596

wiktoria.szoltysek@us.edu.pl

 • obsługa administracyjna prodziekana właściwego ds. kształcenia i spraw studenckich,
  dyrektora kierunku studiów oraz prowadzenie ewidencji i obsługa korespondencji
 • wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne wydziałowej komisji ds. kształcenia i studentów, rad dydaktycznych kierunków studiów i innych organów kolegialnych właściwych do spraw kształcenia lub studenckich
 • obsługa USOS
 • przygotowywanie planów zajęć dydaktycznych dla kierunków biologia, biotechnologia,
  ochrona środowiska
 • obsługa pracowników w zakresie rozliczania pensum dydaktycznego.

mgr Elżbieta Ulbrich

pokój: B-07

tel. 32 20 09 556

elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl

 • obsługa świadczeń – doktoranci/studenci
 • obsługa USOS
 • przygotowywanie ofert dydaktycznych
 • obsługa administracyjna pracowników zewnętrznych w zakresie procesu dydaktycznego
 • obsługa pracowników w zakresie rozliczania pensum dydaktycznego.

 

Dziekanat – ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

e-mail: dziekanat.wnp-sosnowiec@us.edu.pl

TELEFONY:
nr tel. 32 36 89 676/zakres spraw: obsługa studentów

nr tel. 32 36 89 679/zakres spraw: obsługa studentów

nr tel. 32 36 89 680/zakres spraw: obsługa studentów

nr tel. 32 36 89 676/zakres spraw: obsługa studiów doktoranckich

nr tel. 32 36 89 678/zakres spraw: oferta dydaktyczna

nr tel. 32 36 89 481/zakres spraw: dydaktyka

nr tel. 32 36 89 214/zakres spraw: dydaktyka

 

mgr Magdalena Tomaszkiewicz

pokój: 111

tel. 32 36 89 676

magdalena.tomaszkiewicz@us.edu.pl

 • Koordynator ds. Organizacji Dziekanatu
 • obsługa kierunków: geologia, geografia, geofizyka
 • realizacja działań adaptacyjnych
 • obsługa studiów III stopnia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019-2020
 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów
 • konferencje i organizacje doktoranckie

 

Izabela Szeszko

pokój: 111

tel. 32 36 89 812

izabela.szeszko@us.edu.pl

 • obsługa administracyjna Dyrektora kierunków studiów geologicznych
 • wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne rad dydaktycznych kierunków studiów
 • dydaktyka
 • obsługa pracowników w zakresie rozliczania pensum dydaktycznego
 • przygotowanie harmonogramów zajęć dla kierunków: aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi, geologia, geologia stosowana, geofizyka

 

Aneta Larysz

pokój: 111

tel. 32 36 89 678

aneta.larysz@us.edu.pl

 • przygotowanie harmonogramów zajęć dla kierunków: geografia, inżynieria zagrożeń środowiskowych, turystyka
 • przygotowywanie ofert dydaktycznych
 • przygotowywanie kart kierunków
 • konferencje i organizacje studenckie

 

mgr Patrycja Lubaszka

pokój: 414

tel. 32 36 89 214

patrycja.lubaszka@us.edu.pl

 • obsługa administracyjna Prodziekana właściwego ds. kształcenia i spraw studenckich
 • obsługa administracyjna Dyrektora kierunków studiów geograficznych
 • wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne rad dydaktycznych kierunków studiów
 • dydaktyka
 • obsługa pracowników w zakresie rozliczania pensum dydaktycznego

 

Jolanta Mielczarek

pokój: 111

tel. 32 36 89 679

jolanta.mielczarek@us.edu.pl

 • obsługa kierunków: aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi, geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiskowych, turystyka
 • obsługa kanałów informacyjnych Uczelnia – student
 • realizacja działań adaptacyjnych

                                                                                                                                 

Justyna Rogalska-Nowak

pokój: 111

tel. 32 36 89 680

justyna.rogalska@us.edu.pl

 • obsługa świadczeń – studenci
 • realizacja polityki bezpieczeństwa i wsparcia studentów
 • wsparcie studentów z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami
 • realizacja działań adaptacyjnych
return to top