Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Ogłoszenie konkursu na stypendium naukowe NCN

 

w ramach projektu badawczego OPUS nr UMO-2018/29/B/ST10/01811 „Pokrewieństwa i znaczenie środowiskowe mikroskamieniałości wapiennych środkowego paleozoiku (protistów i mikroproblematyków)”, realizowanego w Uniwersytecie Śląskim (kier. G. Racki)

 

W celu realizacji projektu ogłasza się konkurs dla wyłonienia stypendysty posiadającego co najmniej tytuł zawodowy licencjata, mającego doświadczenie w badaniach paleontologicznych. Do jego zadań należeć będzie zgromadzenie odpowiedniego materiału mikropaleontologicznego oraz wstępne opracowanie zgromadzonego materiału mikroskamieniałości paleozoiku. Wymagania stawiane kandydatom wynikają wprost z wyżej wymienionych zadań badawczych – preferowana będzie osoba wprowadzona w warsztat metodyczny tego typu badań, w szczególności znająca techniki maceracji skał osadowych.

Komisja stypendialna oceni dotychczasowe osiągnięcia kandydata wynikające z prowadzenia badań naukowych (publikacje, udział w konferencjach, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą, szkolenia naukowe oraz udział w projektach badawczych), a na tej podstawie – kompetencje do realizacji zaplanowanych badań w grancie.

Stypendium w wysokości 3000,- zł na miesiąc będzie wypłacane przez 6 miesięcy, począwszy od 1 grudnia 2022 r.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada 2022 roku. Przed podjęciem decyzji kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w obecności członków komisji stypendialnej z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.
 3. Kandydaci zostaną e-mailowo poinformowani o ostatecznych wynikach konkursu.
 4. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z opisem tematyki zainteresowań;
 • CV zawierające dotychczasowe osiągnięcia naukowe;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w naukach o Ziemi, biologii lub nauk pokrewnych;
 • Dokumenty potwierdzające kompetencje do realizacji określonych zadań w grancie (w tym opinia promotora lub opiekuna naukowego).
 1. Wymagane dokumenty należy nadesłać w terminie do 10.11.2022 do godziny 16.00 w formie elektronicznej na adres e-mailowy: racki@us.edu.pl.

Wynik konkursu o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie pt. „Ocena tolerancji zasolenia w kształtowaniu zmienności i specjacji u modelowych traw rodzaju Brachypodium” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach programu OPUS 22 na podstawie umowy nr 2021/43/B/NZ8/00435 realizowanego
w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu o stypendium naukowe dla doktoranta, finansowanego w ramach projektu NCN nr um. 2021/43/B/NZ8/00435, Komisja Konkursowa wyłoniła laureata w osobie mgr Hilke Wittocx.

return to top