Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyniki konkursów SONATA i OPUS NCN

Laureaci z Wydziału Nauk Przyrodniczych:

dr hab. Jowita Drohojowska, prof. UŚ: „Filogeneza mączlików (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodoidea) w oparciu o morfologię owadów kopalnych i współczesnych” (OPUS);

dr Monika Malicka: „Synergizm pomiędzy arbuskularnymi grzybami mykoryzowymi, bakteriami wspomającymi mykoryzę i endofitami ciemnoseptalnymi oraz jego znaczenie dla kondycji roślin i mikroorganizmów ryzosferowych narażonych na skażenie węglowodorami wielopierścieniowymi” (SONATA);

dr hab. Dorota Kwiatkowska, prof. UŚ: „Struktura i biosynteza hemiceluloz pierwotnej ściany komórkowej drzew i ich znaczenie w mechanice komórki roślinnej”, lider projektu: dr Jan Łyczakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego (OPUS).

return to top