Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Wyniki konkursów OPUS 22 i Sonata 17.

Opus

„Ocena roli tolerancji zasolenia w kształtowaniu zmienności i specjacji u modelowych traw rodzaju Brachypodium”

dr Elżbieta Anna Wolny

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

wartość projektu 2 601 040 zł

Sonata

„Identyfikacja specyficznych dla komórek macierzystych czynników genetycznych kontrolujących pluripotencję komórek somatycznych Arabidopsis thaliana”

dr Anna Wójcik

Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Wydział Nauk Przyrodniczych

wartość projektu 1 372 500 zł

return to top