Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Przyrodniczych

Stypendium dla doktoranta w Katedrze Biologii Molekularnej i Genetyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Szczegóły konkursu

Stypendium dla magistranta w Katedrze Biologii Molekularnej i Genetyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Szczegóły konkursu

return to top