Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Acta Geographica Silesiana

Acta Geographica Silesiana jest międzynarodowym czasopismem interdyscyplinarnym w formule Open Access (OA), dotyczącym różnych aspektów interakcji pomiędzy człowiekiem, ekosystemami, agroekosystemami oraz procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Publikuje artykuły z zakresu chemizmu środowiska, biogeo-chemii, ekologii oraz – zwłaszcza – szeroko pojętych zagadnień środowiskowych.

Wersja elektroniczna czasopisma (ISSN 1897-5100) jest jego wersją referencyjną.

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

ISSN: 1896-1460 (wersja drukowana)

ISSN: 2391-5293 (wersja elektroniczna)

e-mail: krajobraz.kulturowy@us.edu.pl

www: http://www.cultural-landscape.us.edu.pl/index.php/pl/

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego są czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2002 r. Zgodnie z ewaluacją czasopism 2019 r. treści artykułów zamieszczonych w Czasopiśmie (PKKK) reprezentują przede wszystkim geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną oraz nauki o kulturze i religii.

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego są czasopismem interdyscyplinarnym – międzydziedzinowym, ze względu na wieloaspektowy przedmiot badań – krajobraz kulturowy. Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do geografów, ekologów krajobrazu i architektów krajobrazu. Podstawowym wyróżnikiem i warunkiem koniecznym publikowanych tekstów jest przestrzenne ujęcie analizowanych zjawisk i procesów. Autorzy tekstów PKKK akceptują zakres definicyjny krajobrazu według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – jako obszaru, postrzeganego przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Krajobraz jest zatem obszarem (zróżnicowanym typologicznie), powstałym w wyniku oddziaływań przyrodniczych i kulturowych, cechuje go specyficzna struktura, regionalna odrębność i swoista fizjonomia.

Environmental & Socio-economic Studies

Environmental & Socio-economic Studies is an international, peer-reviewed journal publishing original research papers, review articles and scientific communications concerning the interactions between human activity and the environment in urban and industrial areas, and the functioning of society and nature, both in periods of urban growth and economic development, and in periods of the restructuring of the economy and the development of post-industrial space. The research attention is focused on cities, metropolitan areas and their associated suburban and rural areas, industrial and mining districts, and other areas under human impact. The journal presents the results of interdisciplinary research across the fields of physical geography, economic and human geography, the biology of organisms, ecology and nature conservation, environmental protection and natural resource management, geology, environmental engineering, environmental law and social sciences.

return to top