Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Przyrodniczych

Konkurs Fast Track Grants

30.09.2020 - 14:31 aktualizacja 30.09.2020 - 14:33
Redakcja: szczepansamulewicz

Ogłaszamy konkurs na wykorzystanie środków na umiędzynarodowienie Wydziału Nauk Przyrodniczych na granty ‘Fast Track Grants’ realizowane we współpracy z partnerem z zagranicy.
Wnioski zawierające: kosztorysszczegółowe uzasadnienie celu i opis planowanych do dofinansowania badań (zgodne z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu) należy składać:
·       drogą elektroniczną na adres email: promocja.wnp@us.edu.pl
·       do dnia 7 października 2020 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2020 roku.
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową, lista wniosków rekomendowanych do finansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Nauk Przyrodniczych.
 
Dziekan 
i Prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia 
Wydziału Nauk Przyrodniczych

return to top