Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Procesy globalizacji w Katowicach – wywiad Dr hab. Elżbiety Zuzańskiej-Żyśko dla czasopisma fDi Intelligence

22.03.2021 - 23:45 aktualizacja 24.03.2021 - 09:19
Redakcja: szczepansamulewicz

Procesy globalizacji w Katowicach

W marcowym numerze 2021r w czasopiśmie fDi Intelligence – w dodatku dla światowych inwestorów zagranicznych Financial Times ukazał się artykuł  pt. „Katowice: a coal lot of change. A post-industrial city in southern Poland is driving change with electric vehicles” https://www.fdiintelligence.com/article/79408. Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko prof. US z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego udzieliła w nim wywiadu, między innymi, na temat przemian w regionie śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Można w nim przeczytać, czy Katowice podlegają procesom globalizacji i  w jakim kierunku przebiegają zmiany.

Jeszcze na początku lat 90. XX wieku to przemysł, w tym górnictwo i hutnictwo– stanowiły funkcję dominującą w Katowicach. Procesy przekształceń własnościowych i restrukturyzacja przemysłu przyczyniły się do transformacji Katowic i innych miast w regionie. Chociaż proces przemian był trudniejszy i dłuższy w porównaniu z innymi ośrodkami w Polsce, obecnie Katowice stały się ważnym ośrodkiem inwestycji zagranicznych i usług biznesowych. Początkowo firmy zagraniczne inwestowały głównie w sektor handlu i działalność produkcyjną, a następnie obsługę nieruchomości i działalność związaną z biznesem. W 2020 r. wyraźnie widać transformację inwestycji, które zmierzają w kierunku bardzo nowoczesnych i powiązanych sieciowo z gospodarką globalną firm zaawansowanych usług producenckich. Te firmy obsługują zagranicznych inwestorów produkcyjnych i usługowych z wielu państwach europejskich. Według stanu na styczeń 2021 rok ich liczba przekroczyła 100 (https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/211). Kilka z nich – np. Unilever, Honeywell, Accenture, czy Fujitsu znajduje się na liście Global Fortune 500. Globalizacja gospodarki i rozwój nowoczesnych sektorów to wynik wielu różnych czynników.

Wszystko wskazuje na to, że Katowice, jako wiodące miasto GZM weszły w nową fazę rozwoju – fazę metropolizacji i globalizacji. Z ośrodka przemysłowego i górniczego, stały się miastem o funkcji gateway – miastem przepływów gospodarczych. Widoczne jest rozprzestrzenianie się firm zaawansowanych usług producenckich z Katowic do innych miast regionu i tworzenie regionalnej sieci przepływów globalnych. Ten proces tak naprawdę dopiero zaczyna nabierać rozpędu.

https://content.yudu.com/web/43wcl/0A43wm9/fDiFebMar21/html/index.html?origin=reader

return to top