Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Nagłówek: Zielony Horyzont – projekty na Wydziale Nauk Przyrodniczych

22.10.2021 - 13:05 aktualizacja 22.10.2021 - 13:05
Redakcja: szczepansamulewicz

Miło nam poinformować, że w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej UŚ – konkursu „Zielony Horyzont” rozpoczęły się w Uniwersytecie Śląskim Projekty

„Życie przy autostradzie – skutki  narażenia roślinożernych bezkręgowców na pył z opon”.

Celem projektu jest sprawdzenie, czy różnorodność fauny bezkręgowców  zmienia się w zależności od odległości od pasów ruchu, czy na pyłach z  opon osadzają się innego rodzaju zanieczyszczenia oraz czy, i w jakim  stopniu, pyły te po wniknięciu do organizmu roślinożernych  bezkręgowców zmieniają procesy życiowe tych zwierząt. W Projekcie uczestniczą specjaliści z następujących instytucji: Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Nauk o Środowisku, Uniwersytet
Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet w Trieście, Triest, Włochy, Katedra Biologii, Ekologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Kalabrii, Rende, Włochy, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Grenoble Alpes, Grenoble, Francja. Liderem projektu jest dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

„Wpływ długotrwałej emisji  zanieczyszczeń – środowiskowe, zdrowotne i społeczno-kulturowe skutki  hutnictwa metali nieżelaznych”.

Celem Projektu jest określenie wpływu   długotrwałej emisji zanieczyszczeń pochodzących z hut metali  nieżelaznych na środowisko i zdrowie ludzi z uwzględnieniem skutków  społeczno-kulturowych. Obszarem badań, który będzie szczególnie  analizowany jest rejon Szopienic w Katowicach.

W Projekcie uczestniczą Badacze z ośmiu Instytutów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Instytut Nauk o Ziemi, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Instytut Chemii, Instytut Socjologii, Instytut Literaturoznawstwa, Instytut Historii, Instytut Nauk o Sztuce oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i
Gospodarki Przestrzennej), a także z innych ośrodków w Polsce (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Śląska, Muzeum Hutnictwa) i z zagranicy (Oregon State University, University of Sidney i ETH w Zurichu). Liderem projektu jest dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ.

return to top