Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

„Dzika bestia wśród pierwiastków” – kolejny wykład z cyklu „Chemia sposobem niechemicznym wyłożona”

22.05.2023 - 07:39 aktualizacja 22.05.2023 - 09:41
Redakcja: szczepansamulewicz

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na kolejny wykład z serii „Chemia sposobem niechemicznym wyłożona”, który odbędzie się na platformie Teams w poniedziałek 22.05.2023 r., o godzinie 13 00. Temat wykładu: „Dzika bestia wśród pierwiastków”

 

Link do wykładu przez kalendarz:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a257e1e96087f4e03b9513b73d60e386f%40thread.tacv2/1668592905624?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22461f17e4-6e74-4e07-ba25-154ce07350ec%22%7d

return to top