Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Akademickim opiekunem ćwiczeń terenowych specjalizacyjnych dla kierunku geografia jest:

dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ, e-mail: adam.hibszer@us.edu.pl

Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne: 30 godzin (5 dni)
Kierunek studiów: Geografia
Kod programu: W2-S2GF19.2022

https://informator.us.edu.pl/modules/109190/

Opis modułu

Ćwiczenia terenowe zapoznają studentów z metodyką oraz metodami i technikami pozyskiwania specjalistycznych danych źródłowych bezpośrednio w terenie, jak również z metodami weryfikacji terenowej danych teledetekcyjnych, statystycznych i innych faktograficznych danych źródłowych. Także umożliwiają studentom udział w praktycznych pracach badawczych lub wdrożeniowych, prowadzonych przez wyspecjalizowane instytucje, w zakresie realizowanej specjalizacji.

Dokumenty do pobrania:

1/ Porozumienie zal_1 CTS

2/ Oświadczenie zal_2 CTS

3/ Raport zal_3 CTS

Dokumenty (pliki word)  zal_1 CTS i zal_2 CTS należy wypełnić komputerowo (nazwa i adres miejsca ćwiczeń terenowych, nazwisko i imię studenta oraz nazwisko i imię osoby reprezentującej zakład pracy – dyrektora/ kierownika lub pracownika; imię i nazwisko oraz nr telefonu do zakładowego opiekuna ćwiczeń terenowych specjalizacyjnych) oraz przesłać poprzez Teamsa do opiekuna akademickiego ćwiczeń – dr hab. Adama Hibszera, prof. UŚ.

Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne można będzie rozpocząć po odebraniu z dziekanatu Porozumienia (zal_1 CTS), podpisanego przez prodziekana ds. studenckich.

Skany dokumentu nr 1 (zal_1 CTS) z pieczątką i podpisem oraz dokumentu nr 2 (zal_2 CTS) z podpisem należy przesłać do akademickiego opiekuna ćwiczeń w dniu ich rozpoczęcia. Zaś po ich zakończeniu należy przesłać skan dokumentu nr 3 (zal_3 CTS), podpisanego przez wskazane w dokumencie osoby. Po zakończeniu ćwiczeń opiekunowi akademickiemu ćwiczeń należy dostarczyć oryginały dokumentów.

return to top