Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Muzyka w multimediach

STUDIA STACJONARNE I stopnia

Studia przygotowują do samodzielnej działalności na rynku muzycznym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku medialnego, a więc do tworzenia muzyki na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych, oraz szeroko pojętej muzyki użytkowej, jak również muzyki w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych. Proponowany program kształcenia zawiera możliwość wyboru przez studenta własnej ścieżki edukacyjnej, z której jedna dotyczy tworzenia dźwięku w grach komputerowych, druga – komponowania muzyki w innych sztukach audiowizualnych. Studia są adresowane do osób o szerokich zainteresowaniach w zakresie kreacji i przetwarzania muzyki i dźwięku.

Uzupełnieniem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku ogólnie rozumianego przemysłu muzycznego, a także relacji związków muzyki z innymi mediami.

Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe, których celem jest trening podstawowych, praktycznych umiejętności zawodowych dotyczących produkcji różnorodnych form muzyki w multimediach oraz umiejętności wykonawczych z nią związanych, jak również zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i procesami produkcji firm i instytucji działających w branży muzycznej (studia nagrań, agencje reklamowe, radio, telewizja, instytucje kultury oraz firmami z rynku gier i rozrywki interaktywnej).

Perspektywy zawodowe:

  • specjalista w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji
    i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI;
  • specjalista postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in.
    w grach oraz programach edukacyjnych;
  • autor ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych – sieciowych, telewizyjnych i krótkich form filmowych.

return to top