Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 

Jakość kształcenia WSZJK z załącznikami – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 

Wydziałowa strategia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Raport samooceny
Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ul. Bankowa 12, 40- 007 Katowice
Nazwa ocenianego kierunku studiów: grafika
1. Poziom/y studiów: jednolite/magisterskie
2. Forma/y studiów: stacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Raport samooceny PKA dla kierunku Grafika

Raport-samooceny-PKA-dla-kierunku-Edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej

return to top