Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Historia

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji powstał w 1 października 2019 roku w wyniku zmian strukturalnych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim. Jako jeden z 8 wydziałów UŚ ma charakter interdyscyplinarny i skupia przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych oraz środowisk artystycznych – muzycznych i plastycznych. Zainteresowania badawcze i działalność artystyczna przekłada się na prowadzoną na Wydziale dydaktykę, co oznacza że studenci poznają nie tylko wiedzę teoretyczną danych dyscyplin, ale również i ich praktyczny wymiar. Szeroko zakrojona współpraca z otoczeniem pozwala na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i studentów oraz budowanie kapitału społecznego w regionie.

Wydział kontynuuje tradycje swoich poprzedników, związane przede wszystkim z kształceniem nauczycieli. W roku 1911 powstało Polskie Męskie Seminarium Nauczycielskie założone przez Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego, które umieszczono w nowopowstałym gmachu, będącym do dziś centralnym obiektem kampusu. W 1971 roku, wykorzystując 60. letnie tradycje seminarium, utworzono Wyższe Studium Nauczycielskie – jako Filię Uniwersytetu Śląskiego – które prowadziło edukację w zakresie filologii polskiej, historii, wychowania obywatelskiego, nauczania początkowego i wychowania muzycznego.

W roku 1977 Filia, zachowując swój dotychczasowy status, została przekształcona w Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, zgodny z ówczesnym potencjałem kadry akademickiej. W roku 2002 roku przeprowadzono reorganizację Uniwersytetu Śląskiego, w wyniku której powołano 12 wydziałów, w tym 2 pozamiejscowe w Cieszynie: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydział Artystyczny. Struktura ta funkcjonowała do 30 września 2019 roku.

Ulokowanie ośrodka w jednym z ciekawszych kulturowo regionów Polski i Europy, zakorzenienie w lokalnych tradycjach, pedagogicznych, etnograficznych i artystycznych oraz  dydaktyczny profil wzorowany na europejskich standardach – to wartości, które są naszym potencjałem.

return to top