Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Etnologia i antropologia kulturowa (filia w Cieszynie), studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa to nauka zajmująca się badaniem człowieka w kontekście jego kultury i ukazująca różnorodność ludzką w skali lokalnej i globalnej. Studenci szukają odpowiedzi na pytanie: ile jest sposobów bycia człowiekiem, a czynią to w odniesieniu do przemian społecznych oraz układów władzy, a zwłaszcza procesów rozwoju miast, migracji, globalnego znaczenia mediów. Kluczowe obszary zainteresowań to: język jako działanie społeczne, płeć kulturowa, tożsamość etniczna i narodowa, religia, dziedzictwo kulturowe, nowe media. Dzięki temu etnologia przyczynia się do zrozumienia kwestii, takich jak nierówności społeczne, polityka tożsamości, ekologia. Studenci poznają funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur. Łączenie historycznej perspektywy oraz zorientowania na współczesność sprawia, że etnolodzy i antropolodzy kulturowi stają się „tłumaczami kultury”.

Etnologia i antropologia kulturowa to kierunek, który otworzy przed Tobą ocean możliwości. Zainspiruje Cię do poszukiwania odpowiedzi na liczne pytania oraz poszerzania swojej wiedzy i umiejętności przydatnych do życia i pracy we współczesnym świecie.

Studia odbywają się w trybie hybrydowym – część zajęć jest realizowana stacjonarnie na kampusie uniwersyteckim w Cieszynie, a część w trybie online przez platformę MS Teams.

O kierunku O kierunku

Etnologia i antropologia kulturowa – studia stacjonarne, zawodowe
język wykładowy: polski

Etnologia i antropologia kulturowa to kierunek, dzięki któremu poszerzysz swoją wiedzę o świecie. Zajęcia podejmują bogate wątki związane z kulturami, które w istotny sposób wpływają na rozumienie współczesności.

Studiując u nas masz możliwość rozwoju swoich zainteresowań związanych np. ze współczesnym folklorem, rzeczywistością wirtualną, antropologią płci i seksualności, antropologią władzy czy ekologią kulturową. Tak naprawdę, podczas każdego semestru czeka Cię bogata oferta zajęć w rozmaity sposób podejmujących tematy związane z różnorodnością kultur.

Co istotne – u nas nie tylko teoria, ale także praktyka! Podczas studiów weźmiesz udział w etnograficznych badaniach terenowych, a także warsztatach, które przybliżają specyfikę pracy badawczej etnologa i antropologa kultury. Swój warsztat udoskonalisz także podczas niezwykle ciekawych zespołowych wyjazdów terenowych, jak i indywidualnych praktyk w różnego rodzaju instytucjach. Co więcej, masz możliwość realizować liczne projekty badawcze, dołączyć do kół naukowych, a wyniki swoich prac prezentować między innymi na konferencjach naukowych w kraju i za granicą czy publikować je w czasopismach specjalistycznych. Kompetencje, które zdobędziesz, przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej!

Studia I stopnia (zawodowe) na kierunku etnologia i antropologia kulturowa trwają 6 semestrów i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Językiem wykładowym jest j. polski (niektóre moduły realizowane są także w j. angielskim).

 

Etnologia i antropologia kulturowa – studia stacjonarne, magisterskie
język wykładowy: polski

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa stanowią pogłębienie oraz poszerzenie wiedzy etnologicznej i antropologicznej o świecie. Studiując u nas masz możliwość rozwoju swoich zainteresowań związanych np. ekologią kulturową, antropologią stosowaną, ekoturystyką. Tak naprawdę, podczas każdego semestru czeka Cię bogata oferta zajęć w rozmaity sposób podejmujących tematy związane z współczesnością. Wśród zagadnień znajdują się teoretyczne rozważania dotyczące antropologicznych aspektów kultury, a także wiedza dotycząca praktycznych możliwości zastosowania etnologii i antropologii kulturowej w realizacji kariery między innymi w edukacji, dziennikarstwie, biznesie, sektorze kreatywnym. Zależy nam na tym, aby słuchacze poznali najważniejsze zagadnienia i problemy, dotyczące uwikłań człowieka we wzory kultury, interakcje społeczne i uwarunkowania przyrodnicze.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku trwają 4 semestry i prowadzone są stacjonarnie. Program i sposób prowadzania studiów uwzględnia również potrzeby osób aktywnych zawodowo (np. wybrane moduły odbywają się w formie zdalnej; zajęcia planowane są w godzinach popołudniowych).

Językiem wykładowym jest j. polski.

Zobacz sam czym zajmuje się etnologia i antropologia kulturowa:

Perspektywy zawodowe Perspektywy zawodowe

Choć nie na co dzień można przeczytać o etnologach w gazetach, Internecie lub usłyszeć w telewizji, absolwenci etnologii odnajdują się w na licznych, niezwykle ciekawych stanowiskach. Jako „specjaliści od kultury” posiadają szeroki zakres umiejętności, które sprawdzają się w takich zawodach jak:

 • Muzealnik – odkąd minęła epoka filcowych kapci, muzea stały się przestrzenią, w której nie tylko podziwia się zgromadzone eksponaty, ale przede wszystkim się je odkrywa. Ich historia, kontekst powstania i sposób użytkowania opowiedziane za pomocą zaawansowanych narzędzi technicznych i interaktywnych, stanowią inspirację dla odwiedzających. Absolwenci etnologii to te osoby, które zdobywają artefakty dla muzeów i układają muzealną narrację o ich losach, wzbogacając ją o wiedzą o kulturze i tworzącym ją człowieku.
 • Edukator – trudno byłoby policzyć wszystkie te godziny lekcyjne, z których nic nie zostało w naszych głowach, a których monotonia zniechęcała do chodzenia do szkoły. Antropologia kulturowa uczy, że w świecie, gdzie każdego dnia otrzymujemy tysiące różnorodnych bodźców, trzeba wprowadzić takie techniki nauczania, które sprawią, że przekazywane treści zostaną z uczniami na lata. Tym bardziej, kiedy są to tematy, których przekazywaniem zajmują się etnolodzy, jak na przykład: przeciwdziałanie wykluczeniu, walka z rasizmem, edukowanie o prawach człowieka i tolerancji, specyfika fake news i funkcjonowanie w nowych mediach.
 • Pracownik NGO – tak jak etnolodzy zajmujący się edukowaniem i przeprowadzaniem warsztatów, tak też absolwenci pracujący w organizacjach pozarządowych wykorzystują antropologiczną wiedzę, by działać na rzecz uchodźców, szerzyć wiedzę na temat różnic kulturowych i informować, jak można odnaleźć się i pomyślnie funkcjonować w coraz bardziej wielokulturowym świecie. Objaśnianiem przyczyn różnic i skomplikowanych kontekstów kulturowych zajmuje się wiele fundacji i stowarzyszeń.
 • UX Researcher – umiejętność przeprowadzania badań jakościowych oraz doświadczenie w prowadzeniu wywiadów sprawia, że etnolodzy idealnie odnajdują się na stanowiskach UX Researcher, gdzie zajmują się badaniem potrzeb konsumentów, wspomagają proces tworzenia produktu uwzględniając preferencje jego użytkowników w celu minimalizacji kosztów produktu oraz maksymalizacji jego skuteczności oraz sukcesu.
 • Media – etnolodzy jako specjaliści od różnych kulturowych sposobów tworzenia i przedstawiania świata, odnajdują się w tworzeniu treści medialnych. Badając preferencje i zainteresowania odbiorców, swobodnie tworzą treści medialne dla szerokiego odbiorcy – artykuły, filmy, podcasty, blogi internetowe itp. Dodatkowo, umiejętność krytycznego myślenia nabyta podczas studiów zmienia naszych studentów w doskonałych krytyków medialnych, których zadaniem jest filtrowanie informacji, wskazywanie fałszywych treści i przeciwdziałanie dezinformacji.
 • Praca w sektorze kreatywnym – wśród grafików, dziennikarzy, specjalistów od marketingu i reklamy znajduje się wielu etnologów. Jak to możliwe? Kompetencje nabyte podczas studiów, takie jak : umiejętność pisania, badanie potrzeb użytkowników, umiejętność obserwacji i wyciągania z niej wniosków to klucz do twórców reklam, administratorów mediów społecznościowych oraz grafików.
 • Podróżnik/ reportażysta – etnolog z zasady jest pasjonatem odkrywania świata, dlatego wśród naszych studentów i absolwentów roi się od podróżników – amatorów i profesjonalistów. Ci ostatni zarabiają na życie podróżując, prowadząc własne strony internetowe i pisząc reportaże. Nie zawsze odwiedzają przyjemne, bezpieczne miejsca, ale relacjonują wszystko, co udaje im się odkryć wspomagając się wiedzą z zakresu antropologii turystyki, antropologii wojny itp., a także kompetencjami pisarskimi, doskonalonymi podczas studiowania.

Więcej możesz dowiedzieć się o nas z załącznika i social media. Zapraszamy na studia do Cieszyna – miasta na granicy państw, kultur i religii. Nie ma lepszego miejsca do studiowania etnologii!

Możesz poznać nas również w social media:

Instagram: https://www.instagram.com/etnologiacieszyn/

Facebook: https://www.facebook.com/EtnologiaCieszyn

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Etnologia i antropologia kulturowa – studia stacjonarne, zawodowe

Studiując na naszym kierunku uzyskasz wiedzą etnologiczno-antropologiczną o funkcjonowaniu kultury, uwzględniającą też perspektywę innych nauk. Program studiów pozwala zrozumieć procesy migracyjne, mechanizmy globalizacji, znaczenie kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych, współpracę na pograniczach i wiele innych zjawisk społeczno-kulturowych istotnych współcześnie. W trakcie studiów przekazujemy wiedzę  o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, Globalnego Południa (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz kulturach mniejszościowych. Jedyni w Polsce posiadamy unikatowe zbiory Polskiego Atlasu Etnograficznego, które sukcesywnie digitalizujemy, wykorzystując je również w dydaktyce. Zyskasz zatem umiejętności związane z badaniem oraz interpretowaniem aktualnych zjawisk społecznych i kulturowych (np. jak można przeżyć w afrykańskim mieście, czym jest gaming i e-sport dla współczesnego człowieka, co znaczą określenia etnodesign i ekoturystyka). Możesz  rozwijać swe zainteresowania związane między innymi ze współczesnym folklorem, ekologią kulturową czy rzeczywistością wirtualną.

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w programie studiów: 

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/AK/W6-S1AK19.2021/

Etnologia i antropologia kulturowa – studia stacjonarne, magisterskie

Studiując na naszym kierunku uzyskasz kompleksową wiedzę etnologiczno-antropologiczną o funkcjonowaniu kultury. W trakcie studiów przekazujemy głównie wiedzę o praktycznym wykorzystaniu antropologii w różnych dziedzinach życia społecznego, zwracając uwagę na jej ogromna przydatność w różnych sferach pracy zawodowej. W trakcie studiów co semestr możesz dowolnie wybrać ścieżkę kształcenia, bardziej dopasowaną do Twoich aktualnych zainteresowań, a także skorzystać z oferty modułów ogólnouniwersyteckich, poszerzając swoją wiedzę również o informacje z innych dyscyplin naukowych. Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne oraz umiejętność działania w wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym otoczeniu. Zyskasz zatem istotne umiejętności związane z badaniem oraz interpretowaniem aktualnych zjawisk społecznych i kulturowych.

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w programie studiów: 

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/AK/W6-S2AK19.2021/

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Zajęcia dydaktyczne są realizowane na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ulica Bielska 62

https://www.google.pl/maps/place/Wydzia%C5%82+Sztuki+i+Nauk+o+Edukacji+Uniwersytetu+%C5%9Al%C4%85skiego/@49.7484393,18.6461691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471403f51416f613:0x623e85484a71a4b6!8m2!3d49.7484393!4d18.6483578)

Kampus Cieszyn jest unikatowy w skali całej uczelni i stanowi mocny akcent architektoniczny, urbanistyczny okolicznej zabudowy, wkomponowany w duży kompleks zieleni, sprzyjający nauce i relaksowi. W bliskim sąsiedztwie na jednej wspólnej przestrzeni zlokalizowane są sale wykładowe, stołówka, kawiarnia, strefa studenta, zmodernizowany basen, odnowiona hala gimnastyczna, akademiki.

Na miejscu jest dostęp do biblioteki uniwersyteckiej, w której znajdują się publikacje (książki, czasopisma) oraz elektroniczne bazy publikacji potrzebne w przygotowaniu do zajęć. Istnieje też możliwość, zamówienia wydawnictw z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach CINiBA, które udostępnia zbiory gromadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Można rówież skorzystać z wypożyczalni międzybibliotecznej (biblioteka umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych).

Infrastruktura uczelni przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filmy:

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/kampus-cieszyn/

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Kierunek etnologia i antropologia kulturowa daje spore możliwości poznania i zrozumienia dynamicznie zmieniającego się świata, oraz spojrzenia z perspektywy etnologicznej na wybrane zjawiska kulturowe i społeczne. To wyjątkowy kierunek zajmujący  się człowiekiem i jego kulturą w wielu jej aspektach. Ukazuje w ciekawy sposób zróżnicowanie kultur w czasie i przestrzeni, wyjaśnia odmienności kulturowe w skali lokalnej i globalnej. Od innych nauk o kulturze etnologię i antropologię kulturową wyróżnia przedmiot i metody badań oraz stanowiska poznawcze. Wyróżniają nas głównie etnograficzne badania terenowe pozwalające na zbieranie i analizowanie różnych zwyczajów, tradycji i stylów życia w Polsce i na świecie. Jednym słowem – patrzymy na świat oczyma innego człowieka, co uczy pokory, że nie wszystko jest urządzone według naszej miary i wyjaśniamy różnorodność kulturową świata (absolwentka kierunku Ewa Kozik).

Jak stwierdza inna ze studentek kierunku: „nie należy mieć żadnej koncepcji założonej z góry, ponieważ każdy człowiek jest inny, a jego postrzeganie rzeczywistości może różnić się od mojego” (badania ankietowe, 2021 r.).

Dodajmy, że atrakcyjne położenie Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji na pograniczu polsko-czeskim korzystnie wpływa na rozwój cieszyńskiego kampusu, zapewniając szerokie kontakty Uniwersytetu z otoczeniem lokalnym i realizację wielu interesujących działań kulturalno-społecznym odbywających się w przestrzeni miasta i regionu. Sam kampus zapewnia studentom dogodne studiowanie ze względu na usytuowanie wszystkich budynków wykładowych, akademików, biblioteki, stołówki, nowoczesnego basenu i innych pomieszczeń administracyjnych w jednym miejscu – w otoczeniu zieleni uniwersyteckiego parku.

Studiując na naszym kierunku korzystasz zarówno z ogólnodostępnych pomieszczeń wydziałowych, jak i specjalistycznych pracowni kierunkowych (np. sali etnograficznej, gabinetu antropologicznego z interesującą poznawczo kolekcją artefaktów kultur rodzimych Sudanu i Kanady czy digitailizowanego obecnie Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego: www.archiwumpae.us.edu.pl).

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Studiując na naszym kierunku uzyskasz wiedzą etnologiczno-antropologiczną o funkcjonowaniu kultury, uwzględniającą też perspektywę innych nauk. Program studiów pozwala zrozumieć procesy migracyjne, mechanizmy globalizacji, znaczenie kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych, współpracę na pograniczach i wiele innych zjawisk społeczno-kulturowych istotnych współcześnie. W trakcie studiów przekazujemy wiedzę  o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, Globalnego Południa (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz kulturach mniejszościowych. Jedyni w Polsce posiadamy unikatowe zbiory Polskiego Atlasu Etnograficznego, które sukcesywnie digitalizujemy, wykorzystując je również w dydaktyce.  Zyskasz zatem umiejętności związane z badaniem oraz interpretowaniem aktualnych zjawisk społecznych i kulturowych (np. jak można przeżyć w afrykańskim mieście, czym jest gaming i e-sport dla współczesnego człowieka, co znaczą określenia etnodesign i ekoturystyka). Możesz  rozwijać swe zainteresowania związane między innymi z współczesnym folklorem, ekologią kulturową czy rzeczywistością wirtualną.  Oferujemy do  wyboru lektoraty z j. angielskiego lub francuskiego.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Na kierunku zwracamy uwagę na praktyczny wymiar studiowania. Istotne są  głównie etnograficzne badania terenowe prowadzone w czasie całego procesu nauczania, dzięki którym studenci mogą zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Studenci mają ogółem 120 godzin praktyk terenowych (wyjazdy terenowe pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i indywidualne praktyki zawodowe w wielu różnych instytucjach kultury). Spora część zajęć ma formę warsztatową, dzięki czemu studenci poznają specyfikę pracy badawczej etnologa i antropologa kultury. Studenci mogą szerzej spojrzeć na procesy i zjawiska społeczno-kulturowe oraz nabywają praktyczne kompetencje przydatne na rynku pracy (np. w edukacji, kulturze, dziennikarstwie, biznesie, sektorze kreatywnym, służbach mundurowych). Studenci kierunku brali do tej pory udział w obozach terenowych organizowanych w wielu miejscach w kraju (np. Śląsk, Małopolska, Podlasie) i za granicą (Czechy, Serbia, afrykański Sudan). Praktyki indywidualne realizowano między innymi w istotnych dla Śląska Cieszyńskiego placówkach (np. Wiślańskie Centrum Kultury, Zamek Cieszyn, Muzeum Regionalne „Na Grapie”, Dom Narodowy, Muzeum Ustrońskie) oraz w innych miejscach zamieszkania studenta (za zgodą koordynatora praktyki). W niektórych placówkach istnieje również możliwość realizacji staży zawodowych.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa odbywają się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie (ul. Bielska 62).

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie najczęściej w różnych placówkach upowszechniania kultury (np. muzeach, domach kultury, instytucjach i stowarzyszeniach regionalnych). Część z nich pracuje w firmach i uczestniczy w realizacji programów rozwojowych, inni rozwijają swoje pasje naukowe w ramach Szkoły Doktorskiej czy prowadzą działalność w sektorze kreatywnym, biznesie, edukacji czy turystyce. Niektórzy z nich osiągnęli spore sukcesy związane z upowszechnianiem folkloru i dziedzictwa kulturowego, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia. Do szczególnych absolwentów kierunku należą  następujące osoby: Paulina Adamska (prezeska stowarzyszenia „Serfenta”, instruktorka), Judyta Bąk (etnolog i archeolog sądowy, realizatorka wielu projektów edukacyjnych), Radosław Biel (podróżnik, przedsiębiorca w sektorze kreatywnym),  Karolina Kania (badaczka, podróżniczka), Anna Malacina-Karpiel (wokalistka folkowa), Bartłomiej Koszarek (regionalista i muzykant), Anna Nędza-Kubiniec (znana regionalistka i znawczyni haftu), Agata Siemaszko (wokalistka folkowa), Magdalena Toboła-Feliks (popularyzatorka wiedzy o śląskim stroju ludowym, doktorantka UŚ, pracuje w Muzeum Historii Katowic).

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

KIERUNEK ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 1. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  sekretariat pionu dydaktycznego, pokój 7a:

tel. 33 8546 113 , e-mail: justyna.staron@us.edu.pl

return to top