Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Wystawa prac artystów z UŚ i ASP w Katowicach

24.03.2022 - 17:36 aktualizacja 25.03.2022 - 12:03
Redakcja: wcyg
Tagi: sztuka, wystawy

Na wspólnej wystawie Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Sztuk Pięknych, której wernisaż odbędzie się 25 marca o godz. 16.00 w ramach koncertu „Miasto Nauki Ukrainie”, zostaną zaprezentowane prace absolwenta UŚ i studentów ASP – laureatów konkursu „Studencka Grafika 2021”.

W ramach wystawy będzie można obejrzeć:

  • rzeźby absolwenta Uniwersytetu Śląskiego Dawida Stobika pt. „Emeraldowe słońce – Rzeźba i film jako medium w modyfikacji Twisted Insurrection” stanowiące część pracy dyplomowejrealizowanej na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. Prace przedstawiają w sposób fizyczny treści zawarte w modyfikacji Twisted Insurrection. Rzeźby składają się z replik uzbrojenia oraz cyborga. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ;
  • wybrane prace laureatek i laureatów konkursu „Studenckiej Grafiki 2021” ASP w Katowicach, koordynowanego przez Olgą Pałkę-Śląską.

Konkurs jest prezentacją dorobku studentów w zakresie szeroko rozumianej grafiki artystycznej. Główną ideą jest wyróżnienie najciekawszych prac graficznych, które powstały w aktualnym roku akademickim. Tym razem – z powodu wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią SARS-COV-2 – konkurs obejmuje prace z dwóch poprzednich lat.

Dzieła pokazują szerokie spektrum możliwości formalnych grafiki jako medium. Od klasycznych technik po obiekty, prace z zakresu sztuki współczesnej i konceptualnej. Łączy je tematyka: uczucie zagubienia, cielesność, zaburzenia w relacjach międzyludzkich i empatia w stosunku do drugiego człowieka.

W wystawie udział wezmą zwycięzcy konkursu:

  • Marianna Rodziewicz – I nagroda grand prix,
  • Karolina Kruszewska – II nagroda,
  • Paulina Radomska – III nagroda,
  • oraz wyróżnieni: Agnieszka Urbanek, Igor Warykiewicz, Jakub Padula, Oleksandra Popova, Szymon Poloczek oraz Klaudia Brzezińska.

Grupa ludzi obserwująca wystawę prac malarskich, wszyscy przebywają w przeszklonym pomieszczeniu

fot. Markus Spiske | Unsplash

return to top