Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dzień otwarty Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych

14.03.2017 - 18:07 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W czwartek 23 marca 2017 roku w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się Dzień otwarty adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach. Oprócz zajęć przewidzianych tego dnia w harmonogramie zaplanowano również dwa specjalne wykłady (dr. hab. Rafała Borysławskiego i dr. Justina Battina) oraz warsztaty prowadzone przez mgr. Sławomira Konkola i Centrum Studiów Kanadyjskich.

Szczegółowy program (word)

return to top