Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

24.02.2017 - 18:00, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

We wtorek 21 marca 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Dzień Otwarty WPiPs UŚ. Podczas IV edycji wydarzenia pracownicy, doktoranci i studenci wydziału przygotowali siedemnaście warsztatów dla uczniów, w tym zajęcia w laboratorium psychologicznym oraz dwa szkolenia skierowane do nauczycieli dotyczące roli sprawiedliwego wychowawcy w edukacji oraz możliwości wykorzystania filmów fabularnych w pracy z uczniem.

Dodatkowo na wydziale znajdować się będą stoiska informacyjne na temat kierunków i specjalności realizowanych na WPiPs, stoisko Biura Karier UŚ oraz Samorządu Studenckiego. W programie wydarzenia przewidziano również zwiedzanie wydziału. W rolę przewodników wcielą się studenci.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza do 13 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje dostępne są w programie wydarzenia.

Formularz zgłoszeniowy (link)

Program wydarzenia (plik pdf)

return to top