Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia”

27.02.2019 - 13:36, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

8 i 9 kwietnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie zorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ pod patronatem dyrekcji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, konferencja pt. „Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia”. Spotkanie poświęcone zostanie wszelkiego rodzaju zmianom w wartościowaniu i ocenie zjawisk w przestrzeni literatury i literaturoznawstwa – krytycznym rozliczeniom, teoretycznym remanentom czy interpretacyjnym roszadom.

Recepcja literatury (czy też literatur) jest w stanie permanentnej zmiany. Teksty podlegają ciągłemu ruchowi reinterpretacji i odczytywania na nowo; wyszukiwania w zakurzonych archiwach i wystawiania na światło dzienne lub wprost przeciwnie – zapominania i pomijania, odsyłania do lamusa. Każda próba interpretacji, każda próba syntezy czy ustalenia kanonu niesie ze sobą konieczność wartościowania i bilansu – jakościowego, ilościowego, symbolicznego. Podobnym prawom podlegają metody badawcze – same „wyceniają”, ale i podlegają wycenie. Na te literackie i literaturoznawcze ekonomie wpływają różne czynniki – moda i przypadek; tradycja i badawczy eksperyment. Organizatorzy konferencji chcieliby przyjrzeć się tymże zmianom recepcji dzieł i metod; stanu badań i faktografii; a także autorskim propozycjom reinterpretacji i literaturoznawczych diagnoz.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

  • literackie ewaluacje – wartościowanie literatury, wartościowanie w literaturze,
  • optyka recepcji – krytyka dzieł dawnych i nowych,
  • przeceniane i niedoceniane – literatury i metody w ogniu krytyki,
  • kanon i peryferia – o (nie)popularności dzieł,
  • moda w literaturze, moda w literaturoznawstwie – co i jak czytamy,
  • nowe perspektywy – stan badań i inne strategie badawcze,
  • reinterpretacje – autorskie propozycje nowych odczytań,
  • skazani na zapomnienie – autorzy poza historią literatury.

Program wydarzenia (pdf, 117 kB)

return to top