Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Koniec negocjacji – czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn”

26.10.2016 - 16:37, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W środę 16 listopada 2016 roku w godzinach od 11.00 do 16.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b, aula nr 6) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Koniec negocjacji – czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn”. Celem spotkania jest podsumowanie projektu naukowo-badawczego zatytułowanego „Close the Deal – Fill the Gap”, realizowanego od grudnia 2014 do listopada 2016 roku przez zespół pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego wraz z zespołami reprezentującymi Uniwersytet w Weronie, Queen Mary University of London, University of the West of England w Bristolu oraz Istituto Ricerche Economiche e Sociali w Rzymie. Ze strony polskiej partnerami społecznymi projektu są Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce.

Projekt „Close the Deal – Fill the Gap” realizowano w trzech krajach partnerskich – Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce – wybranych m.in. ze względu na kontrastujące modele stosunków przemysłowych, systemy negocjacji zbiorowych oraz zasięg układów zbiorowych. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było opracowanie wytycznych mogących wspierać związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorstwa w negocjowaniu porozumienia w kwestiach związanych z tzw. luką płacową.

Konferencja, która odbędzie się w Uniwersytecie Śląskim, jest jednym z czterech wydarzeń podsumowujących międzynarodowy projekt i prezentujących uzyskane wyniki. Pozostałe trzy spotkania odbędą się w Londynie, Brukseli oraz Rzymie.

W sesji otwierającej konferencję na Wydziale  Prawa i Administracji UŚ udział wezmą prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, dziekan prof. dr hab. Czesław Martysz oraz prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, która wraz z zespołem projektowym przedstawi cele i etapy realizacji projektu „Close the Deal – Fill the Gap”.

Wystąpienia prelegentów zostały podzielone na sesje tematyczne poświęcone tzw. luce płacowej z perspektywy społecznej, ekonomicznej i prawnej. W pierwszej części wydarzenia prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz oraz dr Jolanta Klimczak z Wydziału Nauk Społecznych wygłoszą wykład nt. „Społeczno-kulturowych uwarunkowań nierówności zawodowej kobiet i mężczyzn i ich konsekwencji dla rynku pracy”.

W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny, podczas którego przedstawione zostaną m.in. wytyczne dla związków zawodowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, które biorą udział w negocjacjach, realizują politykę płacową, a także dla organizacji specjalizujących się w przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Program konferencji (plik pdf)

Wytyczne opracowane w ramach projektu „Close the Deal – Fill the Gap”, broszura informacyjna oraz szczegółowe informacje o projekcie i konferencji dostępne są na stronie: http://www.fillthegap.eu.

Konferencję podsumowującą międzynarodowy projekt badawczy „Close the Deal – Fill the Gap” poprzedzi briefing prasowy, który odbędzie się o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W spotkaniu z przedstawicielami mediów udział wezmą:

  • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk i dr Urszula Torbus z Uniwersytetu Śląskiego, które przedstawią wnioski z projektu,
  • Magdalena Kuruś z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przybliży temat dyskryminacji ze względu na płeć z perspektywy rzecznika praw obywatelskich
  • oraz Halina Potocka, która omówi kwestie związane z projektem „Równe płace, równa emerytura”.

 

return to top