Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością”

11.04.2016 - 10:14 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

18 i 19 kwietnia 2016 roku w Hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością”.

Tegoroczna edycja konferencji dotyczyć będzie rzeczywistej i możliwej roli interdyscyplinarnej wiedzy o niepełnosprawności w kreowaniu praktyk edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych.

Organizatorami wydarzenia jest Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Program konferencji (plik pdf)

return to top