Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”

11.10.2017 - 17:07 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein oraz Biblioteką Śląską organizuje konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego prozaika, która odbywać się będzie od 19 do 20 października 2017 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Heinrich Böll należał w okresie powojennym do pisarzy społecznie i politycznie zaangażowanych, zajmujących stanowisko w sprawach ważkich dla całego narodu niemieckiego. Nie szczędził przy tym krytyki i otwarcie wypowiadał swoje sądy, co przysporzyło mu wielu przeciwników i miano „kalającego własne” gniazdo. Czołowy powojenny krytyk niemiecki Marcel Reich-Ranicki doceniał wprawdzie bezkompromisową postawę pisarza, jego zmysł do wyszukiwania tematów trudnych, często niewygodnych, ale uważał, że we współczesnym świecie pisarstwo Bölla skazane jest na zapomnienie. Śledząc wypowiedzi autora, czytając jego powieści, dostrzec można wiele sformułowań oddających dylematy naszych czasów. Böll zwracał już wówczas uwagę na problem migracji, przemieszczania się, pojęcie „małej ojczyzny”, rolę mediów w życiu codziennym człowieka czy solidaryzował się z tzw. ludzkimi śmieciami. Setna rocznica urodzin pisarza skłania do ponownej refleksji nad dziełem niemieckiego noblisty i podjęcia dyskusji nad aktualnością jego książek. Organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel przypomnienie nie tylko klasycznych utworów prozatorskich pisarza, ale także zwrócenie uwagi na jego twórczość publicystyczną, wydane niedawno pamiętniki czy listy. Honorowym gościem konferencji będzie syn pisarza – René Böll. Wydarzeniu towarzyszyć będą wystawa plakatu i pokaz ekranizacji powieści pisarza.

Honorowy patronat nad konferencją objęli prezydenci partnerskich miast: Katowic i Kolonii, a także konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec Elisabeth Wolbers. Wydarzenie odbywa się przy współudziale Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Przedsięwzięcie wpisuje się w program współpracy kulturalnej pomiędzy Katowicami a Kolonią.

Program konferencji (pdf)

Plakat promujący konferencję pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag” ze zdjęciem pisarza

 

return to top