Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Studia menedżerskie MBA dla sektora ochrony zdrowia

12.09.2017 - 16:57 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Śląski oraz Śląski Uniwersytet Medyczny uruchamiają specjalną edycję programu studiów menedżerskich Master of Business Administration (MBA) dla sektora ochrony zdrowia.

Program studiów dostosowany został do potrzeb menedżerów wyższych i średnich szczebli zarządzania w sektorze ochrony zdrowia i uwzględnia sesje poświęcone w całości zarządzaniu instytucjami opieki zdrowotnej oraz funkcjonowaniu sektora. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatów partycypacyjnych), uznanej za najskuteczniejszą dla rozwijania kompetencji menedżerskich, kierowniczych i przywódczych.

Uczestnicy programu otrzymują m.in.:

  • możliwość udziału w zajęciach programowych i spotkaniach integracyjnych,
  • konsultacje międzysesyjne z wykładowcami,
  • opiekę nad projektami dyplomowymi, 
  • pełen zestaw niezbędnych podręczników i materiałów dydaktycznych,
  • stałe wsparcie we wszystkich kwestiach merytorycznych i organizacyjnych.

Ukończenie studiów pozwoli uzyskać jeden z najwyżej cenionych w Polsce i uznawany na całym świecie dyplom Master of Business Administration.

Studia potrwają 4 semestry. Rozpoczęcie studiów zaplanowano na październik 2017 r. Zajęcia odbywać się będą w Katowicach, raz w miesiącu w sesjach trzydniowych od piątku do niedzieli. Opłata wynosi 7 900 zł + VAT za semestr

Szczegółowe pytania związane z MBA należy kierować do kierownika programu Haliny Frątczak (tel. (58) 558 58 58 w. 310; tel. kom. +48 600 095 672; e-mail: h.fratczak@gfkm.pl). Termin zgłoszeń upływa 15 listopada. 

Program studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia (pdf)

Kwestionariusz kandydata programu Executive MBA dla sektora ochrony zdrowia 2017–2019 (doc)

List JM Rektora UŚ i JM Rektora ŚUM promujący studia MBA dla Sektora Ochrony Zdrowia (skan dokumentu, pdf)
List JM Rektora UŚ i JM Rektora ŚUM promujący studia MBA dla Sektora Ochrony Zdrowia (doc)

 

return to top