Go to main content

University of Silesia in Katowice

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

20.10.2016 - 12:57 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Do 25 stycznia 2017 r. można zgłaszać prace do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, którego inicjatorem jest śląskie środowisko dziennikarskie, upamiętniającego postać Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu, wybitniej dziennikarki i absolwentki Uniwersytetu Śląskiego.

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć́ związek z województwem śląskim, w różny sposób dotykać problemów społecznych regionu, jego mieszkańców, kultury, gospodarki oraz historii i ukazać się w 2016 roku. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Prace – teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, dokumentalne oraz publikacje zamieszczone w mediach internetowych – mogą zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych.

Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace napisane w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język). Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Dział Promocji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice (na nazwisko Magdalena Ślebarska) z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”.

Za wybitną pracę dotyczącą województwa śląskiego kapituła konkursu przyzna Grand Prix w wysokości 50 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: www.konkurskbochenek.us.edu.pl.

Regulamin konkursu (plik pdf)


„wyborcza.pl katowice” – „Konkurs im Krystyny Bochenek. 50 tys. zł za publikacje o Śląsku” (21.12.2016).

 

return to top