Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wyniki konkursów Opus 15 i Preludium 15

22.11.2018 - 14:02 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy Opus 15 i Preludium 15. Łącznie na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom prawie 400 mln zł.

W konkursie Opus – skierowanym do wszystkich naukowców – złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów. Formuła konkursu zakłada realizację projektów trwających od roku do 3 lat, a jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika co najmniej trzech opublikowanych prac naukowych. Do konkursu mogły być również zgłaszane projekty, które zakładają zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Z Uniwersytetu Śląskiego finansowanie uzyskało siedem przedsięwzięć:

W konkursie Preludium o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, a do 15. edycji złożono 1132 wnioski, z czego 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł. Z Uniwersytetu Śląskiego dotację otrzymały następujące projekty:

 

Listy rankingowe dostępne są na stronie NCN.

return to top