Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Dane Uniwersytetu Śląskiego w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych (RepOD)

25.11.2022 - 11:04 aktualizacja 25.11.2022 - 11:04
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach wpisuje się w politykę ogólnoświatowego nurtu otwartej nauki, zakładającego przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji oraz danych badawczych (otwarte dane badawcze, ang. open research data).

Otwartość i transparentność w nauce przynosi wymierne korzyści nie tylko środowisku akademickiemu, ale także społeczeństwu obywatelskiemu oraz przedsiębiorstwom i władzom publicznym, na poziomie lokalnym i centralnym. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym stopniowo znikają bariery w rozpowszechnianiu rzetelnej wiedzy naukowej. Badania są prowadzone efektywniej, a ich wyniki stają się bardziej wiarygodne, co zwiększa szanse na nawiązanie nowych kontaktów oraz współpracy naukowej.

W ramach Instytucjonalnej polityki otwartości Uniwersytetu Śląskiego oraz Inicjatywy Doskonałości Badawczej w zeszłym roku podpisana została umowa o utworzeniu Kolekcji Danych UŚ w ramach Repozytorium Otwartych Danych Badawczych (RepOD). Repozytorium działa od 2015 roku i jest prowadzone przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowi pierwsze i bezpłatne polskie repozytorium otwartych danych badawczych, powstałe z myślą o wszystkich naukowcach i instytucjach zainteresowanych udostępnieniem swoich zasobów.

Naukowcy naszej uczelni udostępniali już swoje dane w innych repozytoriach, natomiast pierwszym artykułem, którego dane zostały zdeponowane w Kolekcji UŚ w repozytorium RepOD, zgodnie z zasadami FAIR Data, jest artykuł finansowany w ramach grantu Preludium 20 mgr Oliwii Metryki: „Wieloaspektowa analiza wpływu nanocząstek metali na różne procesy komórkowe wybranych szczepów bakterii” (Oliwia Metryka, Daniel Wasilkowski, Agnieszka Mrozik, „Evaluation of the effects of Ag, Cu, ZnO and TiO2 nanoparticles on the expression level of oxidative stress-related genes and the activity of antioxidant enzymes in Escherichia coli, Bacillus cereus and Staphylococcus epidermidis”, „International Journal of Molecular Sciences” (2022) 23(9): 4966. doi: 10.3390/ijms23094966).

Kolekcja Uniwersytetu Śląskiego w RepOD

Pierwszy otwarty zbiór danych (dataset)

Zachęcamy naukowców UŚ do zapoznania się z polityką otwartej nauki i publikowania swoich danych badawczych w systemie otwartego dostępu.

osoba robiąca notatki

fot. Pexels

return to top