Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

informacja

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland

EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland to wydarzenie, które miało na celu popularyzację Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud – EOSC). Festiwal odbywał się od 24 do 26 października 2022 roku w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Głównym celem EOSC jest zapewnienie europejskim naukowcom, firmom i obywatelom otwartego multidyscyplinarnego...

Kategorie: informacja
więcej

Dane Uniwersytetu Śląskiego w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych (RepOD)

Uniwersytet Śląski w Katowicach wpisuje się w politykę ogólnoświatowego nurtu otwartej nauki, zakładającego przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji oraz danych badawczych (otwarte dane badawcze, ang. open research data). Otwartość i transparentność w nauce przynosi wymierne korzyści nie tylko środowisku akademickiemu, ale także społeczeństwu obywatelskiemu oraz przedsiębiorstwom i władzom publicznym, na poziomie lokalnym i centralnym....

Kategorie: informacja
więcej

Uniwersytet Śląski w europejskiej Koalicji na rzecz doskonalenia systemów oceny nauki

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z uczelni przystępujących do europejskiej Koalicji na rzecz doskonalenia systemów oceny nauki (ang. Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA), powołanej z końcem września 2022 roku w celu zmiany systemu ewaluacji badań naukowych. Koalicja powstała w rezultacie zawartego w lipcu 2022 roku porozumienia, które było odpowiedzią na wcześniejszy raport...

Kategorie: informacja
więcej

III Konferencja sprawozdawcza IDUB

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięli udział w III Konferencji sprawozdawczej uczelni biorących udział w pierwszym konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), która odbyła się 15 i 16 września 2022 roku w Gdańsku. UŚ jako jeden z laureatów konkursu korzysta ze zwiększonej subwencji w latach 2020–2025 na realizację planów badawczo-rozwojowych. Podczas dyskusji panelowej...

Kategorie: informacja
więcej

Programy motywacyjne w dydaktyce akademickiej w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej

W ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przewidziano nagrody finansowe przyznawane przez rektora UŚ dla nauczycieli i nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022, a także nagrody dla rad dydaktycznych kierunków studiów, które spełniły określone warunki i uzyskały certyfikat „Doskonałego kierunku”. Zasady przyznawania nagród oraz kryteria oceny zawarto...

Kategorie: informacja
return to top