Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konkurs pn. „Swoboda badań” rozstrzygnięty

125 naukowców otrzymało dofinansowanie na działalność badawczą w pierwszej edycji konkursu pn. „Swoboda badań” w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Decyzja rektora UŚ została podjęta w oparciu o ocenę złożonych wniosków, którą przeprowadzili członkowie Zespołu ds. ewaluacji oraz Rady Naukowej IDB. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 021 908 zł.

Dofinansowane zostaną takie działania, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych, a także zakup materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych. Dofinansowaniem objęto również koszty tłumaczeń i korekt tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Do konkursu zgłosili się naukowcy reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe realizowane w Uniwersytecie Śląskim. Dofinansowane zostały wnioski z 21 dyscyplin na kwotę od 1000 zł do 20 000 zł, z czego prawie 14% dotyczy wsparcia nauk biologicznych, ponad 11% inżynierii materiałowej oraz blisko 10% – psychologii.

W ramach działań naukowo-badawczych 91% osób zadeklarowało opublikowanie wyników badań, natomiast 23% – nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Co więcej, 5 badaczy zobowiązało się do złożenia wniosku w międzynarodowym konkursie grantowym ERC jako dodatkowy rezultat działania.

Na stronie Inicjatywy Doskonałości Badawczej publikowane będę artykuły, wywiady i informacje na temat efektów działań dofinansowanych w ramach tego konkursu.

return to top