Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

II edycja „Swobody badań” rozstrzygnięta

15.03.2022 - 12:59 aktualizacja 08.08.2022 - 13:52
Redakcja: MK
Tagi: swoboda badań II

Konkurs „Swoboda badań – II edycja” został rozstrzygnięty. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem naukowców, którzy uzyskali wsparcie takich działań, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych, a także dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych. Dofinansowaniem objęto również koszty tłumaczeń i korekty tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Wnioski konkursowe oceniono pod względem poziomu naukowego, interdyscyplinarności i innowacyjności działań badawczych, zgodności tematyki badań z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi, wpływu deklarowanych rezultatów na ewaluację działalności naukowej UŚ oraz zadeklarowanej współpracy międzynarodowej. Zespół ds. ewaluacji utworzony przy Radzie Naukowej Inicjatywy Doskonałości Badawczej, dokonujący merytorycznej oceny złożonych wniosków, zarekomendował do dofinansowania 118 z 210 złożonych wniosków z 24 dyscyplin naukowych. Największa liczba laureatów konkursu reprezentuje takie dyscypliny, jak: nauki biologiczne (ponad 12% wszystkich aplikacji), literaturoznawstwo (11%) oraz nauki chemiczne i filozofia. Znaczącą reprezentację, liczącą blisko 12% spośród zwycięskich projektów, mają dyscypliny artystyczne: sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki filmowe i teatralne. Na realizację projektów w tym roku przeznaczono w sumie 1 233 890 zł, przy czym średnia kwota przyznanego dofinansowania dla jednego wniosku wyniosła 10,5 tys. zł. Warto zaznaczyć, że ponad połowa dofinansowanych wniosków zakłada współpracę międzynarodową, w tym z partnerami z uniwersytetów zrzeszonych w sojuszu europejskim Transform4Europe – była ona jednym z istotnych aspektów tegorocznej edycji konkursu.

„Swoboda badań” jest kolejnym działaniem realizowanym w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

Lista laureatów

Kształty

return to top