Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

III edycja konkursu „Swoboda badań” rozstrzygnięta

12.04.2023 - 12:58 aktualizacja 05.05.2023 - 12:43
Redakcja: OO

Znane są wyniki konkursu „Swoboda badań – III edycja”, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem ze strony naukowców uniwersytetu. Spośród 203 badaczy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie różnorodnych działań naukowych, po procesie oceny wyłoniono 103 laureatów otrzymujących wsparcie (ponad połowa aplikacji).

Największa liczba wniosków nagrodzonych dofinansowaniem pochodziła z: Wydziału Humanistycznego (24%), Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (20%), Wydziału Nauk Przyrodniczych (15%) oraz Wydziału Nauk Społecznych (15%). Poziom nadesłanych aplikacji był bardzo wysoki, dlatego w tym roku dofinansowanie działań badawczych uzyskali naukowcy, których wnioski eksperci ocenili na co najmniej 13 punktów (co stanowi 65% możliwych punktów do zdobycia).

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się aplikacje z 21 dyscyplin realizowanych na uniwersytecie, wnoszące istotny wkład w rozwój każdej z nich.

W procesie oceny wniosków istotnym aspektem była deklaracja współpracy międzynarodowej, która pozwala na wzmacnianie widzialności badań naukowych realizowanych na uniwersytecie oraz inicjowanie nowych projektów. Prawie 76% laureatów w swoich wnioskach zadeklarowało współpracę z naukowcami z zagranicy, co pozytywnie wpłynie na rozwój międzynarodowej wymiany naukowej oraz na poziom badawczy projektów.

Z uwagi na duże zainteresowanie naukowców III edycją konkursu, członkowie zespołu ds. ewaluacji utworzonego przy Radzie Naukowej IDB podjęli decyzję o pomniejszeniu kwoty dofinansowania w niektórych uzasadnionych przypadkach, by umożliwić uzyskanie wsparcia szerszemu gronu naukowców. Jednocześnie kwota dofinansowania została zwiększona o blisko 300 tys. zł, co pozwoli na realizację większej liczby projektów badawczych. Łączna kwota przyznanego wsparcia wyniosła blisko 1,3 mln zł.

27% spośród laureatów konkursu (spoza dyscyplin artystycznych) zadeklarowało opublikowanie artykułu o wartości min. 100 punktów według listy Ministerstwa Edukacji i Nauki, 36% wyraziło chęć opublikowania artykułu o wartości min. 140 punktów, a 15% o wartości 200 punktów. 12% wszystkich laureatów reprezentujących dyscypliny związane ze sztuką zadeklarowało stworzenie dzieła artystycznego, w tym m.in. kompozycji muzycznej, wystawy fotograficznej czy filmu dokumentalnego.

Dofinansowanie uzyskane przez naukowców w ramach konkursu „Swoboda badań – III edycja” pozwoli na realizację interesujących, interdyscyplinarnych projektów badawczych, przyczyniających się do rozwoju priorytetowych obszarów badawczych UŚ oraz do dywersyfikacji realizowanych badań.

Lista laureatów (plik PDF, 454 KB)

osoby pracujące w laboratorium, zbliżenie na probówki

return to top