Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Mobilność naukowa

Finansowanie zagranicznych staży naukowych

Program pn. „Mobilność naukowa” jest adresowany do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach programu pracownicy będą mogli odbywać staże naukowe w renomowanych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych. Głównym celem programu jest pobudzenie mobilności kadry akademickiej, zwiększenie aktywności naukowej pracowników, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, które poszerzą ich warsztat naukowy, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności i pozycji Uniwersytetu Śląskiego na świecie.

Przewidziane są również synergiczne działania w ramach europejskiego projektu „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” w ramach wymiany akademickiej.

Start programu „Mobilność naukowa” przewidziany jest na 2021 rok, jednakże dokładny termin zostanie ustalony z uwzględnieniem wytycznych w związku z pandemią koronawirusa.

Grupa ludzi stojąca przy afrykańskim domu o turkusowym kolorze ścian
fot. archiwum Macieja Kurcza

return to top