Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Swoboda badań | β-blokery w środowisku naturalnym – problem, o którym nie mówi się głośno

18.12.2023 - 15:20 aktualizacja 10.01.2024 - 15:19
Redakcja: wc-a

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ


SWOBODA BADAŃ – NAUKA DLA PRZYSZŁOŚCI

Cykl „Swoboda badań – nauka dla przyszłości” to artykuły, wywiady i krótkie filmy prezentujące badania laureatów konkursu „Swoboda badań”

dr Anna Dzionek

β-blokery w środowisku naturalnym – problem, o którym nie mówi się głośno

| Weronika Cygan |

Historia tego, co przyjmuje nasz organizm nie kończy się w momencie przełknięcia pokarmu czy leku. Liczne substancje, w tym te szkodliwe, pochodzące z naszego jedzenia, napojów oraz zażywanych farmaceutyków, przedostają się ze ścieków do środowiska negatywnie wpływając na różne organizmy żywe, ale także dla nas samych stwarzając zagrożenie.

Czym dokładnie są β-blokery i jak wpływają na nasz organizm? Dlaczego są tak dużym problemem dla środowiska przyrodniczego i zasiedlających go organizmów? Czy istnieją jakiekolwiek sposoby na poradzenie sobie z tym zjawiskiem?

O tym, dlaczego β-blokery są problemem, o którym nie mówi się głośno opowiada dr Anna Dzionek z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która realizowała projekt w ramach III edycji konkursu „Swoboda badań” Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Rozmawiała z nią Weronika Cygan.

Mikrografie ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) świeżego osadu czynnego (bogactwo mikroorganizmów, które w oczyszczalniach ścieków odpowiada za biologiczną degradację zanieczyszczeń w ściekach) pobranego z oczyszczalni ścieków Klimzowiec, z której dr Anna Dzionek izolowała bakterie zdolne do biodegradacji beta-blokerów.

Mikrografie ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) świeżego osadu czynnego (bogactwo mikroorganizmów, które w oczyszczalniach ścieków odpowiada za biologiczną degradację zanieczyszczeń w ściekach) pobranego z oczyszczalni ścieków Klimzowiec, z której dr Anna Dzionek izolowała bakterie zdolne do biodegradacji beta-blokerów.

Mikrografie ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) świeżego osadu czynnego (bogactwo mikroorganizmów, które w oczyszczalniach ścieków odpowiada za biologiczną degradację zanieczyszczeń w ściekach) pobranego z oczyszczalni ścieków Klimzowiec, z której dr Anna Dzionek izolowała bakterie zdolne do biodegradacji beta-blokerów.

return to top