Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyłoniono laureatów i laureatki konkursu „Swoboda Badań – IV edycja”

04.03.2024 - 09:54 aktualizacja 12.03.2024 - 15:43
Redakcja: OO

Rozstrzygnięto IV edycję konkursu „Swoboda badań” na dofinansowanie działań badawczych realizowanych przez naukowców Uniwersytetu Śląskiego. Program cieszy się dużą popularnością, w tym roku wpłynęło 111 wniosków, a 84 z nich uzyskało finansowanie. Konkurs był skierowany w szczególności do młodych naukowców, osób wracających do prowadzenia badań po dłuższej przerwie, a także badaczy, którzy nie kierowali dotąd projektami naukowymi, w celu zdobycia przez nich doświadczenia w ich realizacji oraz promowania aktywności naukowej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 814 tys. zł, natomiast średni koszt wsparcia pojedynczego projektu wynosi 9690 zł.

Badacze i badaczki starali się o dofinansowanie różnorodnych projektów naukowych, każda aplikacja była oceniana merytorycznie i formalnie. Największa liczba wniosków nagrodzonych dofinansowaniem pochodzi z Wydziału Nauk Przyrodniczych (23%), Wydziału Humanistycznego (18%), Wydziału Sztuki i  Nauk o  Edukacji (18%) oraz Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (15%). W tym roku dofinansowanie działań badawczych uzyskali naukowcy, których wnioski uzyskały średnią ocen eksperckich na poziomie 11 punktów (co stanowi 55% możliwych punktów do zdobycia).

Laureaci reprezentują 22 dyscypliny naukowe, natomiast najwięcej nagrodzonych projektów złożyli naukowcy deklarujący przynależność do nauk biologicznych (14%), nauk prawnych (10%), nauk o Ziemi i środowisku (8%) oraz pedagogiki (8%).

W procesie oceny wniosków istotnym aspektem była deklaracja współpracy międzynarodowej, która pozwala na wzmacnianie widzialności badań naukowych realizowanych na uniwersytecie oraz inicjowanie nowych projektów. Prawie połowa laureatów konkursu „Swoboda badań – IV edycja” w swoich wnioskach zadeklarowała współpracę z naukowcami z zagranicy, co pozytywnie wpłynie na rozwój międzynarodowej wymiany naukowej oraz na poziom badawczy projektów.

Niezwykle ważnym aspektem podlegającym ocenie przez zespół ds. ewaluacji utworzony przy Radzie Naukowej IDB jest upublicznianie i wzmocnienie widoczności wyników badań. Ponad połowa laureatów i laureatek (53%) spoza dyscyplin artystycznych zadeklarowała publikację w czasopiśmie o wartości minimum 140 punktów (według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 11% wszystkich laureatów to reprezentanci dyscyplin związanych ze sztuką.

Dofinansowanie uzyskane przez naukowców w ramach konkursu „Swoboda badań – IV edycja” pozwoli na realizację interesujących, interdyscyplinarnych projektów badawczych, przyczyniających się do rozwoju priorytetowych obszarów badawczych UŚ oraz do dywersyfikacji realizowanych badań.

Lista laureatów i laureatek konkursu „Swoboda Badań – IV edycja”

naukowcy w laboratorium

return to top