Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français

Rada naukowa

Leszek Marynowski

prof. dr hab. LESZEK MARYNOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH

Leszek Drong

dr hab. LESZEK DRONG, prof. UŚ

PRODZIEKAN DS. BADAŃ NAUKOWYCH


WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Piotr Swiatek

prof. dr hab. PIOTR ŚWIĄTEK

PRODZIEKAN DS. BADAŃ NAUKOWYCH


WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH

Waldemar Wojtasik

dr hab. WALDEMAR WOJTASIK, prof. UŚ

PRODZIEKAN DS. BADAŃ NAUKOWYCH I UMIĘDZYNARODOWIENIA


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Seweryn Kowalski

dr hab. SEWERYN KOWALSKI, prof. UŚ

PRODZIEKAN DS. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ


WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH

Piotr Pinior

dr hab. PIOTR PINIOR, prof. UŚ

PRODZIEKAN DS. BADAŃ NAUKOWYCH


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Jerzy Lukaszewicz

prof. dr hab. JERZY ŁUKASZEWICZ

PRODZIEKAN DS. NAUKI i TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ


SZKOŁA FILMOWA IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

Agnieszka Jaworska

dr AGNIESZKA JAWORSKA

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU


WYDZIAŁ SZTUKI I NAUK O EDUKACJI

Jacek Kempa

ks. dr hab. JACEK KEMPA, prof. UŚ

DZIEKAN


WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Alina Swiesciak-Fast

dr hab. ALINA ŚWIEŚCIAK-FAST, prof. UŚ

DZIEKAN


SZKOŁA DOKTORSKA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

Mariusz Grabiec

dr hab. MARIUSZ GRABIEC, prof. UŚ

DZIEKAN


MIĘDZYNARODOWA ŚRODOWISKOWA SZKOŁA DOKTORSKA PRZY CENTRUM STUDIÓW POLARNYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

Mariusz Wierzgoń

MARIUSZ WIERZGOŃ

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW


UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

return to top