Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja z cyklu „Komunikacja medialna w badaniach i praktyce”,
której temat przewodni brzmi „Zmiana w mediach – Media w czasie zmiany”. Konferencja jest organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2024 roku w formie stacjonarnej w Ustroniu

przejdź do formularza rejestracyjnego

Bo ludzie nie lubią zmian. Ale jeśli zmiana nastąpi dostatecznie szybko, przeskakują tylko z jednej normalności do drugiej.”

Terry Pratchett, „Świat finansjery”

Zapraszamy Państwa na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja medialna w badaniach i praktyce”, której temat przewodni brzmi „Zmiana w mediach – Media w czasie zmiany”. Konferencja jest organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2024 roku w formie stacjonarnej w Ustroniu.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie istota zmiany, której doświadcza Polska i świat. W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami zawrotnych przeobrażeń społecznych, historycznych, ekonomicznych, politycznych i innych. Wszystkim tym doświadczeniom jednostkowym i masowym towarzyszyły media i platformy (Castells 2012; Klinger et al. 2024) – jednocześnie jako środek komunikacji, łączności, nacisku, fragmentaryzacji, integracji, informacji i dezinformacji. To na nas naukowcach i praktykach spoczywa odpowiedzialność dogłębnego poznania zachodzących w otoczeniu przemian, a jednocześnie ich wyjaśnienia i oswojenia nowej rzeczywistości społecznej. Zgodnie z tą ideą, celem naszej konferencji jest umożliwienie zebrania spostrzeżeń i wyników badań na temat transformacji, które zaszły w perspektywie ostatnich lat. W czasie tego okresu nastąpiły zmiany systemowe i społeczne, dokonujące się pod wpływem zarówno rewolucji (pojedynczych wydarzeń), jaki ewolucji (powolnych zmian jakościowych). Dotyczą one między innymi przemian pokoleniowych w sposobie korzystania z mediów czy rozwoju cyfrowych technologii komunikacyjnych.

W ramach naszej konferencji szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić następującym zagadnieniom:

1. Zmiany w teorii komunikowania masowego – panel poświęcony pamięci i dorobkowi naukowemu Profesora Stanisława Michalczyka, mający stanowić przegląd najważniejszych teorii średniego zasięgu i innych oraz wyników badań Profesora Michalczyka.

2. Zmiany w środowisku platform – jakie przemiany w komunikacji wprowadza sztuczna inteligencja, a także jaką rolę odgrywają media społecznościowe, w szczególności w procesie komunikowania (się) młodego pokolenia.

3. Świat w drastycznej zmianie – koncentracja na obrazie katastrof, kryzysów i konfliktów przedstawianych w mediach i za pośrednictwem platform medialnych

4. Zmiany w polityce – przedstawienie wyników analiz kampanii wyborczych i cyfrowej komunikacji politycznej.

5. Zmiany w mediach – próba dokonania diagnozy funkcjonowania „starych” mediów w nowej odsłonie, komunikowania lokalnego i komunikacji społecznej, a także najważniejszych zmian w hybrydowych systemach medialnych w Polsce i na świecie.

6. Zmiany w procesie komunikowania społecznego i medialnego – pokazanie odmienności oraz różnorodności komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego oraz wzięcie pod uwagę analizy mediów i platform mniejszości i diaspor.

7. Przykłady zmian – przedstawienie analizy przypadków dotyczących komunikowania się w dynamicznie przeobrażających się czasach, lecz również skupienie uwagi na aspektach historycznych, które kształtują aktualną rzeczywistość społeczno-medialną.

8. Zmiany w rozrywce – uwzględnienie dynamiki zmian w rozrywce i nowych technologiach lecz również ustalenie jak technologie medialne determinują „urozrywkowienie” różnych obszarów ludzkiego życia.

Przewodniczący rady naukowej konferencji:

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ

Skład komitetu naukowego:

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS

prof. Carmen Carretón Ballester, Uniwersytet Alicante, Hiszpania

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Michał Głowacki, prof. UW

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Agnieszka Hess, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. Ulrike Klinger, Uniwersytet Europejski Viadrina w Frankfurcie nad Odrą, RFN

dr hab. Katarzyna Konarska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG

dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Ewa Marciniak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. Marta Martín Llaguno, Uniwersytet Alicante, Hiszpania

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego:

dr hab. Dagmara Głuszek-Szafraniec,
prof. UŚ

Skład komitetu organizacyjnego:

dr Agnieszka Grzesiok-Horosz

dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ

mgr Przemysław Kantorski

dr Monika Kornacka-Grzonka

dr Barbara Leja

mgr Zbigniew Markowski

dr hab. Yuliana Palagnyuk, prof. UŚ

mgr Michał Rams-Ługowski

mgr Anna Słania

dr Waldemar Sobera

dr hab. Wojciech Welskop, prof. UŚ

dr Łukasz Wielgosz

mgr Anna Wichrowska

return to top