Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Łukasz Dawidowski

Łukasz Dawidowski
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Równania różniczkowe

589

(32) 359 13 92

lukasz.dawidowski@us.edu.pl

0000-0002-2758-6828

 

Konsultacje w semestrze letnim roku 2021/2022 odbywają się w środy w godzinach 12:00 – 13:45 w sali 589 (Katowice, ul. Bankowa 14).

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka

Opiekun Koła Naukowego Matematyków UŚ

Opiekun praktyki zawodowej na kierunku matematyka

Członek komisji rekrutacyjnej w programie Uniwersytet Najlepszych

Współorganizator Święta Liczby Pi

CV CV

Wykształcenie

  • magister matematyki: 2008, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski, tytuł pracy: „Zastosowania równań funkcyjnych w fizyce”.
  • doktor nauk matematycznych: 2012, Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski, tytuł rozprawy: „Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications”.

Zatrudnienie

  • Obecnie: Adiunkt w Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Plan zajęć Plan zajęć

Plan zajęć prowadzonych w Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ: plan.ii.us.edu.pl/

 

Wtorek

8:00 – 9:30 Matematyka stosowana (wykład, I rok mechatroniki) online
9:45 – 11:15 Wybrane zagadnienia matematyki stoswanej (wykład, mechatronika, od 29 marca 2022, Sosnowiec, ul. Żytnia 12) 41
11:30 – 13:45 Seminarium dyplomowe 2 (w dniu: 1 marca 2022) online

 

Środa

8:00 – 9:30 Seminarium magisterskie II (w wybranych terminach) 535
12:00 – 13:45 Konsultacje 589
13:45 – 16:00 Seminarium dyplomowe 2 (w dniu: 20 kwietnia 2022) online

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Łukasz Dawidowski
An Application Of The Theory Of Scale Of Banach Spaces Annales Mathematicae Silesianae 29 (2015), 51-59, DOI: 10.1515/amsil-2015-0005.
2. Łukasz Dawidowski The quasilinear parabolic Kirchhoff equation Open Mathematics 15 (2017), 382-392, DOI: 10.1515/math-2017-0036.
3. Grzegorz Tytko, Łukasz Dawidowski
Locating complex eigenvalues for analytical eddy-current models used to detect flaws COMPEL – The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, vol. 38, no. 6, (2019), 1800-1809, DOI: 10.1108/COMPEL-03-2019-0130.

Monografie naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Łukasz Dawidowski
Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012.

 

Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe

Informacje o praktykach zawodowych na stronie internetowej Uniwersytetu: link

Popularyzacja matematyki Popularyzacja matematyki

Link do kanału YouTube „Mat kwadrat„, na którym można znaleźć materiały dydaktyczne oraz popularnonaukowe.

return to top