Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Łukasz Dawidowski

Łukasz Dawidowski
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Równania różniczkowe

589

(32) 359 13 92

lukasz.dawidowski@us.edu.pl

0000-0002-2758-6828

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka

Opiekun Koła Naukowego Matematyków UŚ

Opiekun praktyki zawodowej na kierunku matematyka

Członek komisji rekrutacyjnej w programie Uniwersytet Najlepszych

Współorganizator Święta Liczby Pi

CV CV

Wykształcenie

  • magister matematyki: 2008, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski, tytuł pracy: “Zastosowania równań funkcyjnych w fizyce”.
  • doktor nauk matematycznych: 2012, Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski, tytuł rozprawy: “Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications”.

Zatrudnienie

  • Obecnie: Adiunkt w Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Plan zajęć Plan zajęć

Plan zajęć prowadzonych w Wydziale Nauk  Ścisłych i Technicznych UŚ: plan.ii.us.edu.pl/

 

Poniedziałek

11:30 – 13:00 Matematyka i statystyka w zarządzaniu (ćwiczenia, I rok ZZL) online
15:30 – 17:00 Seminarium dyplomowe 1 (III rok matematyki, w dniach: 2.11, 23.11, 14.12) online

 

Wtorek

8:00 – 9:30 Matematyka 1 (wykład, I rok mechatroniki) online
11:30 – 13:00 Seminarium magisterskie (matematyka, w dniach 27.10, 24.11, 8.12) online
13:45 – 15:15 Matematyka i statystyka w zarządzaniu (wykład, I rok ZZL, co dwa tygodnie) online

 

Środa

8:00 – 9:30 Projekt zespołowy (III rok matematyki) online
11:30 – 13:00 Matematyka z elementami statystyki (wykład, I rok ochrony środowiska, co dwa tygodnie) online
13:00 – 13:45 Konsultacje
13:45 – 15:15 Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia, I rok ochrony środowiska) online
15:30 – 17:00 Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia, I rok ochrony środowiska) online

 

Sobota

11:30 – 13:00 Seminarium magisterskie (matematyka niestacjonarna, w dniach: 31.10, 12.12) online
Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Łukasz Dawidowski
An Application Of The Theory Of Scale Of Banach Spaces Annales Mathematicae Silesianae 29 (2015), 51-59, DOI: 10.1515/amsil-2015-0005.
2. Łukasz Dawidowski The quasilinear parabolic Kirchhoff equation Open Mathematics 15 (2017), 382-392, DOI: 10.1515/math-2017-0036.
3. Grzegorz Tytko, Łukasz Dawidowski
Locating complex eigenvalues for analytical eddy-current models used to detect flaws COMPEL – The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, vol. 38, no. 6, (2019), 1800-1809, DOI: 10.1108/COMPEL-03-2019-0130.

Monografie naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Łukasz Dawidowski
Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012.

 

Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe

Informacje o praktykach zawodowych na stronie internetowej Uniwersytetu: link

Popularyzacja matematyki Popularyzacja matematyki

Link do kanału YouTube “Mat kwadrat“, na którym można znaleźć materiały dydaktyczne oraz popularnonaukowe.

return to top